Terschellinger DNA

Notes


NANNING RONTHOUT

woonpl. Enkhuizen


ANNA JULIANA Henricus van MARLE

get. de gr.moeder Weijntje Snoek (wed. Radinga) (=#3491)


OTTE\OTTO BERNARDUS Henricusz van MARLE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491) woonpl. West-Tersch. wedn.. Hij was gerechtsdienaar op West


MAGDALEENTJE VISSCHER

woonpl. Enkhuizen


OTTE\OTTO BERNARDUS Henricusz van MARLE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491) woonpl. West-Tersch. wedn.. Hij was gerechtsdienaar op West


BARBER\BERBER JACOBS HOUTKOPER

2 SOUR S7


woonpl. Harlingen . Zijn ze 2x getrouwd?


WEIJNTJE Henricus van MARLE

get. de vader, de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491)


CORNELIS HESSELSZ

In de Coopbrief van 24-12-1690 staat: de weduwe en erven van Cornelis Hesselsz. Hij zou de vader kunnen zijn van Hessel
Cornelis. Er zijn er 2: Maar die wonen allebei op West. (# 3505 en # 3510) En bovengenoemd gezin woont op Oost.
En op Oosterend wordt wel in 1712 een Cornelis Hesselsz als ouderling genoemd. Dat blijkt een kleinzoon van deze overleden Cornelis te zijn