Terschellinger DNA

Notes


HESSEL HOBSZ

get. de vader, Keijke Hessels(=#80) hsv Abraham Pietersz(=#79))
Hessel maakt een testament. RAL. inv. nr. 6989. dd. 16-02-1783.Hij woonde toen in Oosterend.


KEIJKE hobbes

get. de vader, Marij Sjoerds (hsv Pieter Jansz Mier)


HESSEL JACOBS\JACOBSZ

2 SOUR S177


Hij was ouderling in Midsland in 1740.


HESSEL JANS\JANSEN\JANSZ RUS

2 SOUR S185


woonpl. West-Tersch. get. de oud meu Antje Hessels


GEERTJE\GERTJE IEMKES\IMKES\IMKESZ IMKES

2 SOUR S185


get. de moeder woonpl. West-Tersch.


LEENTJE* Hessels RUS

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Leentje Steevens
Zou dezelfde Leentje kunnen zijn als LEENTJE * HESSELS RUS


GERTJE Hessels RUS

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Grietje Willems


HESSEL JANS\JANSEN\JANSZ RUS

2 SOUR S185


woonpl. West-Tersch. get. de oud meu Antje Hessels


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE JANS de VRIES

2 SOUR S185


GRIETJE Hessels RUS

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Martjen Willems


JAN THYS\THYSZ\TIJS RUS

2 SOUR S67


woonpl. West-Tersch. get. Rieme Gerrids(=#6551)


GRIETJE WILLEMS

2 SOUR S67


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Martjen Cornelis(=#805)