Terschellinger DNA

Notes


JAN HENDRIKS de VRIES

2 SOUR S221


MAAMKE TJEBBES SWART

2 SOUR S222


JAN Hesselsz RUS

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Willems Ree


HENDERINA CATHARINA PERSOONS

Vermoedelijk dezelfde Hendrina als # 15251.


HESSEL KLAASZ BAKKER

get. Trijntje Douwes (#3531)
woonpl. Lies


BARBER JACOBS BOON\ WAGENAAR

get. de vader, Antje Cornelis(=#1635) woonpl. Lies Kennelijk in 1811 nieuwe achternaam aangenomen,


PIETER Jorritsz\Jortsz KOOIJMAN

get. de vader, Marija Chatrina Voigt


JACOMIJNTJE hessels BAKKER

get. de vader, Rink Alberts (=#177) In huw. acte B.S. wordt ze Mintje genoemd.


HESSEL SILTJES\ZILTJESZ SMID\SMIT

woonpl. Lies


GRIETJE JANS BONNE

get. Neeltjen Tjeerds woonpl. Hoorn


DOUWE Hesselsz SMID

get. de vader


DOUWE Hesselsz SMID

get. de vader, Neeke Hessels


ITSKE Hessels SMID

get. de vader, Attje Jans


JAN INSES\INSESZ\YNSES BONNE

2 SOUR S33


Bron: Alle gegevens over eerdere generaties,zie S.m.L., nr 2, Juni 2000, Stamboom Bonne, door Jan van Dieren.


JETSKE\YTSKE JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S33


JAEKJEN jans BONNE

get. Batje Jacobs (hsv. Teeke Jansz)


EMKJEN jans BONNE

get. Batje Jacobs (hsv. Teeke Jansz)


JETSE Tjaardsz BOER

get. Philippus Johannes Ewoud(=#5468)
Na het overlijden van zijn ouders, werd Hessel Jetses Boer de nieuwe eigenaar. Hij trouwde met de wed. van Dirk Daniels Bos toen hij 45 jr was. Na zijn huwelijk trok hij bij haar in en kwam zijn boerderij op naam van zijn zwager Cornelis Siltjes Smit. Later is hij begraven onder de bekende grafsteen met het treurende paard dat zijn meester naar het somber graf bracht. Zie Teunis Schol in Sml maart 2004, bla 17.


NEEKE Hessels SMID

get. de vader, Neeke Hessels


DOUWE Hesselsz SMID

get. de vader, Neeke Hessels


ANNE Ymkes RUIGE

get. de vader, Marij Cornelis (#1345)