Terschellinger DNA

Notes


CLAAS\KLAAS JANS KLINKERT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder woonpl. West-Tersch. wedn.


ANTJE ALBERTS

2 SOUR S186


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Jans jd.


ALBERT Claasz\Klaasz KLINKERT

2 SOUR S7


get. de muij Marij Alberts


ANTIE \ ANTJE LEENDERTS

2 SOUR S145


woonpl. Midsland
Na in 1745 getrouwd te zijn, was Antje het volgend jaar al weduwe.Zie RAL, inv.nr. 6988, dd. 06-05-1746.


HINNE PYTTERS

Getrouwd in Workum. Zie S.m.l. 1983, blz 94.


HISKIAS ROELANDTS

ca 1700 kochten Fokele Douwes, mr. huistimmerman, en Hiskias Roelant, chirurgijn, huis no 28 op de Schenneburen
In 1708 kocht Hiskias, de timmerman uit en werd enig eigenaar. Zie ook Sml no 1, 1999, blz 17.
Hiskias wordt ook genoemd in Coopbrief dd. ??-05-1718 Ral 4801/3. In schepenacte dd. 19-02-1709, inv.nr.1, RA 4793. staat hij ook; nogmaals dd. 20-03-1709.


CORNELIS HOBSZ

In Coopbrief dd.16-05-1684 staat "aan de erven van Corn. Hobsz". Verder staat er niets over hem in. Maar wel is gevonden dat
hij ouderling was om Oost in 1667.Dat betekent dat zijn zoon Hobbe minimaal 45 jr oud zou zijn toen die in 1729 trouwde.