Terschellinger DNA

Notes


IEME ARJENS

Huw. in Workum. zie S.m.l. 1983, blz 94.


WILLEM IMKES KOOIJMAN

get. Imke Cornelis (=#1790)


ZIJKE PIETERS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


CORNELIS Willemsz KOOIJMAN

get. de vader, Neke Imkes(=#3654)


ARJEN \AERJEN Pietersz MIER

get. de vader, Neeke Leenderts(=#6193)


BARBER IEMKES KOOIJMAN

get. de vader, Antje Cornelis (=#1635)


JAN IMKESZ de HAAN

get. Pietje Douwes


ANTIE\ANTJE ARJENS\ARYENS

woonpl. Landerum


IEMKE\IMKE JANS IMKES

2 SOUR S187


of IMSA J. IMKES woonpl. West-Tersch.


LEENTIE\LEENTJE STEEVENS\STEVENS

2 SOUR S188


woonpl. Almenum woonpl. West-Tersch.


LEENTIE\LEENTJE STEEVENS\STEVENS

2 SOUR S188


woonpl. Almenum woonpl. West-Tersch.


SIEBE TJEERDS\TJEERTS

woonpl. West-Tersch. Hij is als #7485 terug te vinden als zoon van Siebe Tjeerds. Hij woont in het huis dat voorheen van zijn grootmoeder Dieuwer Jans Happert was: Lange Buurtstraat 32. Zie A.J.Zwaal in Sml maart 2000, blz 11.


JANTJE JANS KLEIJN

woonpl. West-Tersch.


JAN IEMKES\IMKES KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. Neeke Jans Wit woonpl. West-Tersch.
Testament van Jan en Neeke. Ral: inv. nr. 6090, dd. 22-03-1802 (bron slecht leesbaar: of 1803)


BAUKJE\BAUKJEN JOUKES de HAAN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Johannes Reneman)=#2903)


JANTJEN jans KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Jans(=#3669)


JOUKE jansz KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de vader


GERTJE jans KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Jans Kleijn(=#3669)


JAN IEMKES\IMKES KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. Neeke Jans Wit woonpl. West-Tersch.
Testament van Jan en Neeke. Ral: inv. nr. 6090, dd. 22-03-1802 (bron slecht leesbaar: of 1803)


NEEKE\NEELTJE* Jacobs SWART-de ZEEUW

get. de gr.moeder
Kan dezelfde Neeltje zijn als NEELTJE/NEELTJEN* JACOBS/JACOBS de ZEEUW


JAN jansz KLEYN\KLYN

get. de vader, de moeij Gertje Imkes Klein(=#69)