Terschellinger DNA

Notes


IES\YSBRANDT MEINDERT\MEYNDER\M.

M. = MEIJNDERTS/MEYNDERS


MEIJNDERD iesz

get. Tijs Jelmers, Marij


IEMKE Willemsz BAKKER

get. de vader


TRIJNTJE Ymkes RUIGE

get. Jan Dirksz Koen

in burg.st. staat op huwlijksdatum als leeftijd vermeld: 23 jr.


JAN ISBRANDSZ\YSSEBRANDSZ (Klijn)

get. Batje Sickes


TETJE JACOBS\JAKOBS

get. Neeltien Hilbrands


PIETJE Jans KLIJN

get. Jantje Ariens


YSBRAND Jansz

get. de vader


YSEBRAND Jansz

get. Maamke Pieters


CORNELIS Pietersz BOS

get. de vader, Neeke Andries(=#437)


TRIJNTJE Imkes\Ymkes GROENDIJK

get. Frans Cornelis(#2741), Trijntje Reltjes(#2742)


CORNELIS Imkesz\Ymkesz GROENDIJK

get. de vader, Hittie Cornelis(#1954)


NEEKE Reltjes STADA

get. Neeke Arjens(=#1774)


RELTJE Jansz de ZEEUW

get. de vader, Jantje Reltjes(=#3271)


NEEKE Imkes KOOIJMAN

get. de vader


CORNELIS jansz KUIJPER

get. de vader, Akke Cornelis


IEMKJEN Imkes KOOIJMAN

get. Tjallingius Domna, Jantien Jans