Terschellinger DNA

Notes


IEMKE\IMKE REINS\RIJNSZ\ RYNSZ

2 SOUR S191


woonpl. Lies


MARIA\MARIJ\MARY GAAUWES\GAUWES

2 SOUR S191


TJALF imkesz

get. de vader, Neeltie Rijnses


JAPKE IEMKES\YMKES

get. de vader, Emke Cornelis Roos(=#1790) woonpl. Lies


SILTJE\ZILTJE IEMKES\IJMKES\Y. KOOIJMAN

2 SOUR S33


get. Siltje Siltjes(=#703)(hsv. Arjen Claas Smidt(=#702)) woonpl. Oosterend Y. = YMKES


TRIJNTJE JANS BONNE

2 SOUR S33


jd. woonpl. Oosterend
veehoudster.


DOUWE LIEUWES

Hij was ouderling op Lies in 1728. Schipper van beroep.


JAN imkesz\YMKES

get. Trijntje Douwes(=#3531) (hsv. Hessel Jacobsz(=#3520))


INSE PIETERSZ GROOT

woonpl. Formerum.
Testament van Inse en Marij. Ral, inv. nr. 6090, dd. 12-02-1803.


MARIA\MARY KLAAS

woonpl. Lies