Terschellinger DNA

Notes


IPPE\YPE JANSZ ROTGANS

woonpl. West-Tersch.


JANTJE\JANTJEN JANS\JANSZ POULUS

woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Ippesz\Ypesz ROTGANS

Verdronken bij Huisduinen bij stranding schip "Willem 1"


SILTJE Isbrands SMIT

get. de vader, Neeke Hessels


JAPKE Pieters BOS

get. de vader, Trijntje Cornelis


JACOB PIETERSZ KRAB

Kocht in 1767 huis nr 5 in de Torenstraatvan de erfgenamen van Jan Tjebbes weduwe Maamke Cornelis .
Die bleken allen in Amsterdam of Buiksloot te wonen.
Sieke, zijn vrouw, verkocht het huis in 1782 voor 300 gulden aan Siebe Foppes, die het 5 jr later weer doorverkocht
aan Jacob Sipkes voor 990 gulden (incl. de meerwaarde door toegevoegde bakkerijgereedschappen). En
die verkocht het een half jaar later , zonder winst, weer aan Nic. Pieters Schenkius. Zie verder bij Nic. P. Schenkius.
Bron: A.J.Zwaal in Sml. nr 1, 1998, blz 9.


SIEKE LIEUWES

In 1784 koopt Sieke , toen ze weduwe was, het huis Torenstraat no 2 (vanaf hoek Boomstraat) van Jacob Vetschoen. En 2 jr later verkocht de minderjarige zoon van Jacob en Sieke, Lieuwe, het huis via zijn voogden aanJan Iedes Visser. Zie A.J.Zwaal in Sml dec.1997, blz189


ANTJE RIENKS

2 SOUR S248


LIEUWE JACOBSZ KRAB

woonpl. West-Tersch.


SIETSKE KLAAS SMIT

begraven op Stryper kerkhof. Regel 1, nr 3


JACOB JELLES\JELSEN SMID\SMIDT\SMIT

2 SOUR S195


woonpl. Midsland get. de vader


NEEKE Reijnders GROENDIJK

get. de vader, Martje Jans(=#5275)