Terschellinger DNA

Notes


JELLE STEEVENSZ\STEVENS SMIT

Testament van Jelle en Martje. Ral, inv. nr. 6090, dd. 19-06-1803 Hij was in 1798 regerend schepen op Oost Terschelling


LIJSBETH Jelles

get. de vader


CORNELIS Jellesz

get. de vader


STEEVEN Jellesz

get. de vader


JACOB (RAPKE?) STOBBE

2 SOUR S196


De naam Rapke stond bij zijn naam als vader van de bruid in de huwelijksacte van zijn dochter Elisabeth op 28-09-1834 !


TRIJNTJE\T. LEENDERTS van der MEIJ

2 SOUR S197


T. =TRIENTJE/TRYNTJE


HENDRIK JACOBS STOBBE

2 SOUR S52


get. Trijntje Wietses; beroep: eerst kaagschipper, later kastelein van het logement "het Zwaantje" en eigenaar van de korenmolen op West, die op 29 sept. 1841 afbrande.Commissionair in scheepszaken.
Vorig eigenaar was Hendrik Jansz Postma.


ELISABETH DANIELS ZIECHMAN

2 SOUR S109


LEENDERT JACOBS STOBBE

2 SOUR S109


get. Klaas Willems, Wijtske Leender Na Trijntje zijn nog 2 levenloze kinderen geboren.


AALTJE LIEUWES GEEST

2 SOUR S109


bron overl. datum: haar grafsteen op West. Zie de Miedbr. Maart 1975, blz 1.


LEENDERT JACOBS STOBBE

2 SOUR S109


get. Klaas Willems, Wijtske Leender Na Trijntje zijn nog 2 levenloze kinderen geboren.


NEELTJE WILLEMS RODA

2 SOUR S109


get. de gr.moeder Neeltje Pieters(=#5860)


TRIJNTJE JACOBS STOBBE

2 SOUR S109


get. Trijntje Witses zij had van een onbekende man 7 zonen en 2 dochters


JAN STOBBE

Hoewel zijn moeder ongetrouwd bleef, werd bij de geboorte acte van Jan Sobbe toch een vader genoemd.
Dat bleek Jan Gerrits Sterel te zijn.


JAN SIJMENS de VRIES

2 SOUR S109


get. de vader, Imke Douwes(=#2373)


MARIA JACOBS STOBBE

2 SOUR S52


get. Trijntje Witses


JILLES JILLES STADA

2 SOUR S261


get. de vader, de moei Martje Willems Ree(=#2923)


ELISABET\ELISABETH JACOBS STOBBE

2 SOUR S198


get. Willem Aants(=#507), Witske Leenderts


TRIJNTJE JILLES STADA

2 SOUR S372


TRIJNTJE JILLES STADA

2 SOUR S372


GRIETJE JILLES STADA

2 SOUR S372


ELISABETH JILLES STADA

2 SOUR S372


ELISABETH JILLES STADA

2 SOUR S372


MAAMKE JILLES STADA

2 SOUR S372


JACOB REIJNDERS VETSCHOEN

2 SOUR S118


Acte v. voogdij over de kinderen van Jacob en Trijntje dd. 30-12-1781, RAL, inv. nr. 6989.


ANTJE WILLEMS BAKKER

woonpl. West-Tersch. get. de meu Aagt Hendriks(=#3321)


TJALLINGIUS Pietersz BRANDENBURG

2 SOUR S46


get. de vader woonpl. West-tersch.
Op 29-08-1805 wordt zijn vrouw Baukje Wulp weduwe genoemd


ABBE\ALBERTJE JACOBS VETSCHOEN

woonpl. West-Tersch.