Terschellinger DNA

Notes


GAAUWE\GAUWE Pietersz de BEER

2 SOUR S7


get. Maartje Folkerts(=#6481)


JACOB ATTESZ

woonpl. Formerum wed.
Op 05-02-1751 hebben ze beiden nog een testament gemaakt. Ral, inv. nr. 6988,


JANTIEN jacobs

get. Atje Hendriks


JACOB ATTESZ

woonpl. Formerum wed.
Op 05-02-1751 hebben ze beiden nog een testament gemaakt. Ral, inv. nr. 6988,


JAN jacobsz ATTESZ

get. de moeder van Leentje Thomas, Antje Bekster
Omdat zijn moeder is overleden zijn tot administrateur aangesteld Tijs Jelmers en Pieter Cornelis. Ral, inv.nr.6988, dd. 5-12-1761
Jan is dan 10 jaar.


JACOB ATTESZ

woonpl. Formerum wed.
Op 05-02-1751 hebben ze beiden nog een testament gemaakt. Ral, inv. nr. 6988,


JELLE JACOBSZ

get. Neeltie Jelles
Vermoedelijk is dit Jelle Jacobs Baske


JACOB CORNELISZ GROOT

wedn. ; In 1775 werd hij oud-burgemeester genoemdJorritsz


MARIJ Jacobs GROOT

get. de vader, Baukjen Hilles


CORNELIS Jacobsz GROOT

get. Grietie Cornelis


CORNELIS Jacobsz GROOT

get. de vader, Grietie Cornelis


JACOB CORNELISZ GROOT

wedn. ; In 1775 werd hij oud-burgemeester genoemdJorritsz


ANTJE CORNELIS\KORNELIS POSTMA

bron overl.datum: S.m.l.,nr 1, maart 2000, blz 46.