Terschellinger DNA

Notes


SIEBE Albertsz JOLLEMA

get. Barber Willems


GRIETJE Ziltjes KOOIJMAN

get. de vader, Neeke Alberts


MARIJ Alberts ROOS \ JOLLEMA

get. Barber Willems Na 1811 heett de familie: JOLLEMA


JORRIT JACOBSZ

get. Doed Ymkes


JETSKE ALBERTS

get. Jetske Lourens


ALBERT Jorritsz

get. Trijntje Alberts(=#310)


KLAASKE Jorrits

get. Barber Jacobs(=#4419)


ALBERTS Jorritsz

get. Trijntje Alberts(=#310)


KLAASKE Jorrits

get. Barber Jacobs(=#4419)


ALBERT WILLEMS SWART

woonpl. West-Tersch.


JANTJE JANS OEPKES

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE Willems

get. Geertje Klaas(=#3170)


JUURT Willemsz

get. Hesseltje Boers


JAN Willemsz

get. de vader


GRIETJE Willems

get. Antje Teunis(=#7311)


BAUKJE Willems

get. Mintje Teunis(=#4194)