Terschellinger DNA

Notes


KLAAS JACOBS\JACOBSZ JONGEBOER

2 SOUR S199


get. de vader woonpl. West-Tersch.


GRIETJE HARMENS MEYER BAKKER

2 SOUR S42


jd. woonpl. West-Tersch. get. Marij Jans


TRIJNTJE Klaas JONGEBOER

2 SOUR S7


get. Marij Sipkes(=#1432)


GEERTJE Klaas JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes(=#1432)


MAAMKE Klaas JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes(=#1432)


GRIETJE Klaas JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de vader


ELISABETH Klaas JONGEBOER

get. de vader


OENE JACOBS\JACOBSZ WAGENAAR

2 SOUR S200


woonpl. Hoorn


NEEL\NEELTIE\NEELTJE TJEERDS MIER

2 SOUR S200


TRIJNTJEJacobs WIJNGAARD

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


JACOB FOLKERTS\Volkertsz

get. Martien Jacobs(=#3456)


FOLKERT jacobsz

get. Antje Jans


CORNELIS jacobsz

get. de vader


VOLKERT OENES BOON

2 SOUR S45


TEUNTIE\TEUNTJE JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S45


Acte voogdij voor de kinderen omdat één of allebei de ouders zijn overleden, Ral, inv. nr, 6988, dd. 13-09-1756.


JACOMIJNTJE Volkerts

get. Martien Jacobs(=#3456)


HIJLK Jochems

Ze bezat een huis in de Lange Buren en was al door haar man gekocht van Ytje Alberts. Hielk was in 1777 weduwe en boerin met het bezit van 1 koe.


JACOB FRANSZ

woonpl. West-Tersch.


ANTJE HESSELS

woonpl. Formerum