Terschellinger DNA

Notes


PIETER* KLAASZ\KLAAZEN

2 SOUR S7


jm. woonpl. Zoutkamp
Mogelijk dezelfde als PIETER* Klaasz


MAAIJKE\MAIJKE JACOBS KNOL\NOL

get. de vader jd. woonpl. West-Tersch.


KLAAS Pietersz

2 SOUR S7


get. de moeij Lijsbeth Jacobs Nol(=#3916)


JACOB\JACOOB JANS SCHOL

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


NEELTJE SJOERDS

woonpl. West-Tersch.


MARTJEN Jacobs SCHOL

get. Neeltje Klaas


GRIETJE Jacobs SCHOL

get. Tittje Gaauwes


JACOB\JACOOB JANS SCHOL

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


JACOB JANS\JANSEN SLUYK

woonpl. West-Tersch. Er wordt een Jacob Sluijk genoemd op 26-03-1710 in een schepenacte. Dat moet haast wel de grootvader wel zijn, maar de vader als missing-link is nog niet gevonden.


JACOB JANS\JANSEN SLUYK

woonpl. West-Tersch. Er wordt een Jacob Sluijk genoemd op 26-03-1710 in een schepenacte. Dat moet haast wel de grootvader wel zijn, maar de vader als missing-link is nog niet gevonden.


TRIENTJE\TRYNTJE CORNELIS\KORNELIS

woonpl. West-Tersch.


ANTJE Jacobs SNEL

get. de oud meu Sibbel Cornelis


JAN JACOBS\JACOBSZ SNEL

2 SOUR S7


get. de oud meu Sibbel Cornelis woonpl. West-Tersch.


MARIE\MARIJ DOUWES GEUS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


..... GEUS

onecht kind


ANTJE jans SNEL

2 SOUR S7


get. Japke Alberts


JACOB J. SWART-de ZEEUW

2 SOUR S7


J.=JANS/JANSZ
In 1695 is er al sprake van een Jacob Jansz de Seeuw ! (06-06-1695 en 20-04-1698, RAL, 4801/1)
En op 30-12-1692 heette deze acob Jansz de Sieuw


LEIJSBETH\L JACOBS\JAKOBS KNOL

2 SOUR S7


L=LIESBET/LIJSBET/LYSBETH
De mogelijkheid bestaat dat Leijsbeth een dochter is van # 3913 en # 3915. Ze is de enige Liesbeth die qua leeftijd in aanmerking komt, alleen is de K niet aanwezig bij de achternaam van haar vader.


JAN Jacobsz SWART-de ZEEUW

get. de gr.moeder Neeke Cornelis Knol


ANTJE Jacobs SWART-de ZEEUW

get. de vader


REIJN Jacobsz SWART-de ZEEUW

get. de gr.moeder Neeltje Jans(= # 4719 volgens Jan v. Wassenhove)


JACOB Jacobsz SWART-de ZEEUW

get. de gr.moeder Neeke Cornelis Knol