Terschellinger DNA

Notes


JACOB JANSEN\Jansz OEPKES

woonpl. West-Tersch.


JETSKE Pieters LAPKE\PIE

2 SOUR S84


get. de moeij Neeke Pieters(=#5860). In een acte van Not. Brandenburg staat dat Jetske daarin staat als Jetske Pieters (Buijs)


PIETER JANS de BREED

2 SOUR S7


wedn. woonpl. West-Tersch.


TRIENTJE\TRYNTJE CORNELIS\KORNELIS

woonpl. West-Tersch.


JACOB JANSZ (CUNNES)

Jacob en Maaijke maken een testament. Ral, inv. nr. 6989, dd. 24-02-1783.


MAAIKE\MAIKE\MAYKE SIPKES

get. de vader, Pietie Douwes(=#5028)


JACOB JANSZ\JANSEN BONNE

woonpl. Hoorn


DOETJE WILLEMS de BEER

woonpl. Hoorn


YTSKE Jacobs BONNE

get. Jaakjen Jans


AALTJEN Jacobs BONNE

get. de vader, Sijtske Leenderts


AREND Jacobsz MIER

get. de vader


AALTJEN Jacobs BONNE

get. de vader, Neeke Ymkes


JACOB JANSZ HOBS\HOPSE

get. de vader, Martien Jacobs(=#3456)


MAAIKE\MARIJKE\MARYKE HANSES

Maijke werd weduwe en hertowde met Jacob Jansz Hobs uit Midsland. En deze verkocht in 1793 het huis op Kinnum voor fl 100,- aanCornelis Hobbes op Kinnum. En sinds 1812 staat het op naam van Jan Sipkes Cupido. Aldus J.v.Dieren in Sml nr 4, 2003, blz. 197.