Terschellinger DNA

Notes


JACOB\JAPICK JELIS\JELLIS\J. STADA

2 SOUR S204


J. = JELLISZ/JILLIS 12-10-1726 (weesboek)
Testament: RAL, 4811/4, blz 191
In 1723 beklagen Jacob Jellis en Jacob Pietersz, beiden de eigenaren van de molen die voorheen nog beoosten de Torenstraat op West stond, dat ze zulke hoge kosten hebben moeten maken om de door de zee bedreigde molen af te breken en elders weer op te bouwen.
Toen Jacob 13 jaar was kocht hij in 1700 een derde part van het huis en schuur ( van de molen)van Heske Pieters (#17366), die voor Albert Jacobsz en Rimke Wijbrantsz optrad.


ANTJE\ANTJEN JACOBS

2 SOUR S208


(weesboek 12-10-1726)


JACOB\JAPICK JELIS\JELLIS\J. STADA

2 SOUR S204


J. = JELLISZ/JILLIS 12-10-1726 (weesboek)
Testament: RAL, 4811/4, blz 191
In 1723 beklagen Jacob Jellis en Jacob Pietersz, beiden de eigenaren van de molen die voorheen nog beoosten de Torenstraat op West stond, dat ze zulke hoge kosten hebben moeten maken om de door de zee bedreigde molen af te breken en elders weer op te bouwen.
Toen Jacob 13 jaar was kocht hij in 1700 een derde part van het huis en schuur ( van de molen)van Heske Pieters (#17366), die voor Albert Jacobsz en Rimke Wijbrantsz optrad.


GRIETJE TOMAS\TOMIS

2 SOUR S206


12-10-1726 (weesboek)
Grietje kocht met haar stiefzoon de molen van West in 1753. Zie J.v. Dieren in Sml maart 2004, blz 24/25.


JELIS\JELLIS JACOBS\JAPICKS\JAPICX STADA

2 SOUR S253


afkomstig uit Makkum .Hij woonde in 1679 in de Torenstraat hoek Raadhuisstraat Zuidzijde
In een Coop-en Transportbrief van 15-02-1683 staat (nadat Jelis is overleden) "aan de kinderen van Jelis Jacobs Stada en
Trijntje Cornelis" . Dat was dus zijn laatste vrouw.


NEELTJE\NEELTJEN JACOBS\JAPIX

2 SOUR S254


TOMAS HENDRIKS

2 SOUR S329


Hij wordt genoemd in Coopbrief dd. 27-04-1724, Ral, 4801/4


JACOBJE\JAAPJEN CORNELIS

2 SOUR S330


woonpl. West-Tersch. testament 08-06-1735 6947


JACOB JORRITSZ\JORTSEN MIER

woonpl. Oosterend wedn.


JACOB JORRITSZ\JORTSEN MIER

woonpl. Oosterend wedn.


JANTJEN SIPKES JONGKIND

woonpl. Hee


AREND Jacobsz MIER

get. de vader


IETSKE Jacobs MIER

get. de vader


GERRIT Jansz de JONG

get. de vader, Pietie Cornelis


BARBER Jacobs MIER

get. de vader, Marij Jans


KEIMPE jacobsz

get. Aaltie Alberts


JAN jacobsz

get. Aaltie Alberts