Terschellinger DNA

Notes


RUDOLF\RUDOLPH MOTTELIE\MOTTELIJ

woonpl. Zwitserland . Kennelijk heeft hij eerst in Menaldumadeel gewoond, voor hij trouwde met Aaltje Jacobs, want daar zijn
aangiftes van hun huwelijk gedaan op 28-09-1758. S.m.l. 1986, blz 113. Hij was leraar der Doopsgezinden op Terschelling.


AALTIE\AALTJE JACOBS KEIMPES

get. Trijntie Cornelis


JACOB Rudolfsz\R. MOTTELIE\MOTTELIJ

R. = Rudolphsz get. de vader


CORNELIS Jacobsz SCHAAP

get. Neeke Andries, Hij was landbouwer en woonde in Midsland op de Westerburen no 8


TRIJNTJE Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Maria Catarina Domna(=#3482)


KLAAS Jacobsz SCHAAP

get. Klaas Cornelisz Schaap(=#890)


JAN Jacobsz SCHAAP

get. de vader, Martjen Cornelis


JAN Jacobsz SCHAAP

get. de vader, Martjen Cornelis


WEIJNTJE Reijns VOS -de ZEEUW

get. de vader, Aaltje Cornelis Jongeboer(=#1517)


CORNELIS Jacobsz JONGEBOER\SCHAAP

get. de vader, Trijntjen Cornelis Jongeboer(=#1518)


CORNELIS Jacobsz GRAAV \ SWART

get. de vader. Deze staat in de doopboeken met de achternaam Graav. Na 1811 wordt de zoon Cornelis met de achternaam Swart genoemd.
In 1830 woonde hij op Kinnum no 2 (tegenw. nummering) Wat later werden Gerrit Ariens Roggen en zijn vtrouw Martje Schaap de eigenaars. Zie verder Gerrit Ariens Roggen ( # 8169)


ANNA Jans SCHAAP

get. Tette Jans(=#4589)


CORNELIS Jacobsz GRAAV \ SWART

get. de vader. Deze staat in de doopboeken met de achternaam Graav. Na 1811 wordt de zoon Cornelis met de achternaam Swart genoemd.
In 1830 woonde hij op Kinnum no 2 (tegenw. nummering) Wat later werden Gerrit Ariens Roggen en zijn vtrouw Martje Schaap de eigenaars. Zie verder Gerrit Ariens Roggen ( # 8169)


TETTJE Jans SCHAAP

get. Cornelis Klaasz Schaap(=#892), Hiltje Sjoerds(=#1129)


JACOB MARTENSZ TROMP

Testament gevonden van Jacob Martens Tromp. Is dat deze Jacob ?? RAL. inv. nr. 6989, dd. 12-03-1791.


FIETJE\FIJTIEN\FYTIEN CORNELIS\KORNELIS BAKKER

Ze komt vermoedelijk uit Makkum, Haar broer Jan Cornelis Bakker woont daar ook.


GRIETIE jacobs

get. de vader, Neeltie Cornelis


CORNELIS jacobsz

get. de vader, Trijntie Martens(=#137)


NEEKE jacobs

get. de vader, Trijntie Martens(=#137)


MARTEN jacobsz

get. de vader


ARJEN jacobsz

get. de vader, Trijntje Martens(=#137)


KLASKE jacobs

get. de vader, Trijntje Martens(=#137)


MARTEN JACOBSZ

Gevonden in Coopbrief van 13-12-1724, Ral 4801/4. 100 jaar ervoor was er ook een Marten Jacobsz zie #18902.