Terschellinger DNA

Notes


HENDRINA CATHARINA Jacobs PERSOON\P.

get. Antje Tekeles P. = PERSOONS


JACOB REIJNDERS\R. SLUYK \ SLUIJK

2 SOUR S210


woonpl. West-Tersch. R. = REINDESZ/REYNDERS get. de vader
Woonde na 1786 in de Torenstraat no.11. Kocht dit van Paulus Biman. Zie Sml. no 1, 1998, blz. 10.


FOKELTJE JOBS ALOWIJN\ALOWYN

2 SOUR S125


woonpl. West-Tersch. get. de vader


GERRIT Jacobsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Appolonia Jobs


JACOB Jacobsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de vader


HENDRIK Jacobsz SLUYK

get. de vader, de moeij Apolonia Jobs


JOB Jacobsz SLUYK \ SLUIJK

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Apollonia Jobs Alowijn


DIRK GERBRANDS VISSER

Dirk was loodsman.


AAFJE JACOBS SLUYK \ SLUIJK

get. de vader, de moeij Appolonia Jobs


GERRIT Jacobsz SLUIJK

get. de vader, de moeij Apolonia Jobs Alowijn
Gerrit was broodbakker.


NEEKE jacobs de JONG

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Klaas Schaap(=#893)


PAULUS\POULUS Jacobsz SLUYK \ SLUIJK

2 SOUR S7


get. de vader
Paulus was werkman.


ANTJE DIRKS SIJMONS \ Tijmons?

In de notris acte van 29-07-1824 van Notaris Brandenburg staat dat haar achternaam geen Sijmons maar Tijmons was


MARIJ JANS de GRAAF

get. Arent Jacobs de Graaf(=#598)


REINDER MARTENS\Martensz

get. de gr.moeder Keij Sjords


JAN ARENDS\ARENTSZ de GRAAF

Hij was commandeur en had 48 walvissen op zijn naam staan.
Of hij een zoon was van Arent Jacobs de Graaf is niet zeker. Zijn naam staat niet bij de dopelingen van
Arent Jacobs (nr 592) en Tijtjen Sickes (nr 593)


AAFJE\AAFKE LIEUWES

Aafke had een broer die Klaas Lieuwes (# 928)heette


ARENT Jansz de GRAAF

get. de vader


JAN Jacobsz MIER

get. de vader, Aafjen Lieuwes


ANTJE Klaas (WAAGENAAR)

get. Jacob Oenes(=#4043), Matte Cornelis(=#1640)