Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JANSEN GROEN

In meetboeken van het Waterschap leefde hij in 1728 nog en in 1736 stond het op naam van zijn weduwe.
In een Coopbrief van 10-04-1688 wordt hij genoemd
In 1686 koopt hij een huisje in het Lange glop (Schenneburen) . En in een schepenacte van 25-01-1708 wordt hij ook genoemd.


ALBERT\ALBERTUS JANS WULP

2 SOUR S27


woonpl. West-Tersch. 11-04-1800 (?) get. de vader, de oude moeij Trijntje Reltjes
Maar in 1812 werd Hee no 4 (hedend. numm.) genoemd als huisplaats in bezit van Albertus Wulp. In 1845 werd dat verbouwd tot boerderij . Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002, blz. 70. Zie verder bij Gossen Cornelis Rijkeboer (# 8790)


ANTJE JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S28


JACOB Albertsz\Albertusz WULP

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Alberts


ALBERT\ALBERTUS JANS WULP

2 SOUR S27


woonpl. West-Tersch. 11-04-1800 (?) get. de vader, de oude moeij Trijntje Reltjes
Maar in 1812 werd Hee no 4 (hedend. numm.) genoemd als huisplaats in bezit van Albertus Wulp. In 1845 werd dat verbouwd tot boerderij . Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002, blz. 70. Zie verder bij Gossen Cornelis Rijkeboer (# 8790)


TRIJNTJE\TRYNTJE TJEBBES SWART

2 SOUR S30


woonpl. West-Tersch.


TJEBBE Albertsz\Albertusz WULP

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Alberts


JAN ALBERTUS WULP

2 SOUR S28


get. de gr.moeder Trijntje Alberts


MAGDALENA WILLEMS van REES

2 SOUR S28


Volgens de Burg.St, was ze op 23.06.1822 (trouwdatum) 18 jr. Klopt dus niet met haar geboortedatum. Een week later werd ze zelfs 20 jr.


TRIJNTJE Alberts\Albertus WULP

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Alberts


TJEBBE WIGGELES\WIGLES SWART

2 SOUR S323


wedn. Was in 1772 kajuitsjongen a/b van "de Vlugge Tijt"
In 1808 kocht hij het meest westelijke huis op Kaard. Zie J.v.Dieren in Sml mrt 2003, blz 21
Begraven op Stryper kerkhof. oorspronkelijk op regel 1, grafnr 16.
Tjebbe voor 3/4 en Gerrid Hakvoort voor 1/4 eigenaar verkochten in 1807 een aakschip voor 700 gld. aan Jacob Wijngaard.


NEELTJE GERRITS BAKKER

2 SOUR S324