Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS Jacobsz SPITS

get. de gr.vader Jelle Smid(=#4092)


JELLE Jacobsz SPITS

get. de gr.vader Jelle Smid(=#4092), de meu Gerritje Meinderts


TJALLING\TJELLING EPKES\EPKESZ LUIDENGA

woonpl. Sexbierum


JANTJE\JANTJEN JACOBS GORTER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Jans (alias Dogter) woonpl. West-Tersch.


GRIETJE Tjallings\Tjellings LUIDENGA

get. de vader, de gr.moeder Gertje Imkes Klein(=#69)


GERTJE Tjallings\Tjellings LUIDENGA

get. de vader, de gr.moeder Gertje Imkes Klein(=#69)


LEENTJE Tjallings\Tjellings LUIDENGA

get. de vader, de gr.moeder Gertje Imkes Klein(=#69)


JACOB Siltiesz\Siltjesz SMIT

get. de gr.moeder Trijntje Douwes(=#3531)


JACOB Siltiesz\Siltjesz SMIT

get. de gr.moeder Trijntje Douwes(=#3531)


WILLEM Jacobsz SMIT

get. de vader, Neeke Willems


NEEKE JILLES STADA

get. de vader, Neeke Arijens(=#1774)


JACOB Sipkesz de JONG

get. Antje Wobkes
Testament van Jacob en Antje Z.: (3e huw) Ral, inv. nr. 6990, dd. ?? (tussen 09-07-1800 en 03-03-1801)
In 1785 koop Jacob het huis Torenstraat 13/14 van de nalatenschap van Marie Jans Schaap


NEEKE\NEELTJE CORNELIS COEN\KOEN

2 SOUR S7


GEORGE CAMPBELL

George bezat land achter de Westerkooi bij Hee. Over die kooi schreef Jan van Dieren een uitgebreid artikel in Sml, juni 1983.
Dit terrein werd in 1830 aan Arie Vermeulen, oorspronkelijk melkboer in Amsterdam, verkocht en deze verkocht het in 1839 weer aan Ane Willems Bakker. Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002, blz. 72.
In 1806 kocht hij het meest westelijke huis op Kaard en 2 jr later was zijn vrouw, Trijntje Jacobs de Jong, door George gemachtigd vanuit het hertogdom Oldenburg, het huis te verkopen aan Tjebbe Wiggeles Swart (#7453)


TREIJNTJE\TRIJNTJE jacobs de JONG

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Treijntje Pieters