Terschellinger DNA

Notes


JACOB Sipkesz de JONG

get. Antje Wobkes
Testament van Jacob en Antje Z.: (3e huw) Ral, inv. nr. 6990, dd. ?? (tussen 09-07-1800 en 03-03-1801)
In 1785 koop Jacob het huis Torenstraat 13/14 van de nalatenschap van Marie Jans Schaap


ANTJE WILLEMS ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

woonpl. West-Tersch. get. Iemke Jans


JAN Jacobsz de JONG

get. de vader


SIPKE Jacobsz de JONG

2 SOUR S7


get. de vader


TRIJNTJE Tjallingius BRANDENBURG

2 SOUR S7


get. de vader


JACOB SIPKES\ZIPKES SCHAAP

2 SOUR S31


get. de vader Beroep:...landbouwer woonpl. Midsland testament 13-11-1809 6961
In 1800 kocht hij een eendenkooi van Jilles Stada, Jan Seijlemaker en J.T.Wulp voor 1150 gld. Het huis werd bewoond door Cornelis Jans Stada.
In 1828 wordt hij als gerechtsdienaar van Midsland genoemd, Zie "de Miedbringer" van maart 1999, blz 16., Teunis Schol.


HITJE\HITTJE\HITTIE WILLEMS van der MEIJ

2 SOUR S31


get. de vader, Gertie Barents(=#2899) woonpl. Midsland


TRIJNTIE Jacobs SCHAAP

get. de vader, Trijntie Jans


SIPKE Jacobsz SCHAAP

get. de vader


AALTJE Jans EIJS

get. Tijs Paulsz, Antje Leenderts(=#3591)


CORNELIS Jacobsz SCHAAP

get. de vader


JACOB THOMAS\TOMAS KOOP

2 SOUR S36


NEELTJE PIETERS WINTER

2 SOUR S36


get. de moeder


JACOB TJEBBES\TJEBBESZ de JONG

woonpl. West-Tersch.
Hij was tonnenboeier, hellingbaas en koopman. Zie Sml juni 2001, blz 78. J.v. Dieren.
Hij verkocht in 1810 een aakschip voor 1300 gld aan Roelof Jansz te Zoutkamp.


ANTJE* JANS WULP

woonpl. West-Tersch.
Mogelijk dezelfde Antje als ANNE/ANTJE* Jans WULP


TJEBBE Jacobsz de JONG

get. de gr.moeder Trijntje Alberts


TRIJNTJE Jacobs de JONG

get. de gr.moeder Trijntje Alberts


GRIETJE JANS KOK

woonpl. West-Tersch.