Terschellinger DNA

Notes


JETSE HARMENS

woonpl. Garyp Hij huurde het huis Molenstraat 77 in de jaren voor 1779. Zie A.J.Zwaal in de Sml sept 1998, blz 127.


GRIETJE JANS KOK

woonpl. West-Tersch.


JACOB jacobsz

get. Baukjen Douwes(=#3718) (hsv. Ymke Tjeerds(=#3717)


TIJS JACOBS

get. Antje Jans. Tijs kocht en huis in de Torenstraat nr 137 in 1782 uit de nalatenschap van Adriaan Willems de Zeeuw(#7755)


JACOB WIBRANDSZ\WIBRANDZ\WIEBRANDS de Graaf

Huw.contract tussen Jacob Wijbrands en Antje Arjans dd.20-10-1763, RAL, inv. nr. 6988.
Testament van Jacob en Antje Ariens: Ral, inv. nr. 6990, dd 22-07-1797.


FETJE SIEMENS\SIJMENS\SIJMONS\ZIJMENS

get. de vader, Trijntje Pieters


GRIETJE jacobs

get. Jan de Reus, Trijntje Claas


TJERK RIJMERS\R. WINJE\WINJES\WYNJES

2 SOUR S7


R. = RIMMERT/RIMMERTS/RIMMERTSZ/RYMERS woonpl. West-Tersch. woonpl. Vlieland
Testament van Tjerk Rimmerts en Lijsbet Jacobs: Ral, inv. nr. 6990, dd. ?? 1798.


LIESBET\LYSBET JACOBS\JAKOBS

get. de vader, Trijntje Claas woonpl. Midsland