Terschellinger DNA

Notes


JAN ANDRIASZ\ANDRIJASZ\ANDRIES

2 SOUR S8


woonpl. Schiermonnikoog 23-10-1732 (weesboek)


ANTIE\ANTJE JACOBS

23-10-1732 (weesboek)


LOUW jansz

get. de gr.vader Jacob Iedes


RENSJEN jans

get. de gr.vader Jacob Iedes


NEKE jans

get. de vader


JACOB jansz

get. Rieme Gerrits


ANTJE jans

get. Siebel Cornelis


ANTJE jans

get. de moeij Zibbel Cornelis


JACOB\JACOBS ARENDS (MELLES) KOOT

woonpl. Urk


AREND Jacobsz KOOT

get. de vader, de moei Lijsbet Cornelis Bloem


AREND Jacobsz KOOT

get. de vader


TRIJNTJE Jacobs KOOT

get. de vader, de meu Gerritje Meiderts


MEIJNDERT TJEPKES\TJIPKES SCHROOR

2 SOUR S35


Het huis van zijn wed. in Midsland, no 162, niet geheel afgebrand. 29.04.1782. Zie S.m.l. 1980, No 4, blz 94.
De naam Schroor zou afgeleid zijn van "kleermaker". Zie S.m.l. 1980 no4, blz104, 7e regel van boven.


TRIJNTJE MARTENS

2 SOUR S35


WEIJNTJEN Meijnderts SCHROOR

get. Aafje Martens


WEIJNTJE Meijnderts SCHROOR

get. Marij Martens


TEUNIS PIETERS

jm. woonpl. Nieuwkerk (Gld.)


TRIENTJE\TRIJNTJE TEUNIS

jd. woonpl. Friesland


ANTJE Teunis

get. Trijntje Jans


MEIJNTJE Teunis

get. Trijntje Jans


PIETER Teunisz

get. Neeke Pieters Pie


JACOBUS ZONDAG

woonpl. West-Tersch.


MARIA\MITTJEN GLANSDORP

woonpl. West-Tersch.


SJOERD Jacobsz SCHOL

get. Imkje Douwes


JAN Jillesz STADA

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Klaas Fokkes(=#3973)
Stuurman op "de Jonge Frederik": Kort na uitvaren van Riga naar Amsterdam in oct.1828, vermoedelijk overzeild en nooit meer
iets over gehoord. Acte opgemaakt 12-09-1837, no 40/755


WITSKE Jacobs SCHOL

get. Imke Douwes


WITSKE Jacobs SCHOL

get. Imke Douwes


JAN Jacobsz SCHOL

get. Grietje Harmens