Terschellinger DNA

Notes


WILLEMKE jans KNOP

get. de gr.moeder


CORNELIS JANSEN

get. de vader, Trijntje Andries Bloem(=#1358) In de huw.acte wordt hij noch Teekes,noch Bloem genoemd.


MARTJEN jans KNOP

get. de moeij Maaijke Jacobs(=#2261)


KLAAS jansz KNOP

get. de vader, de moeij Maaijke Jacobs(=#2261)


KLASKE Steevens\Stevens KRUL

get. de vader, Martje Jans Swart(=#5070)


JAN SIEBES ROTGANS

2 SOUR S308


mennist. Hij trouwt 's middags op West-Tersch, nadat opde zelfde dag nog in Joure de 3e afkondiging was geschied. Zie S.m.l.
1986, blz 113.


WIETSKE SIEZES van der ZEE

2 SOUR S218


SIES JANS ROTGANS

2 SOUR S219


JACOB JANS ROTGANS

2 SOUR S219


SIES JACOBS van der ZEE

2 SOUR S375


afkomstig uit Terhorne


TJAMKE SJOERDS RIJPKEMA

2 SOUR S376


afkomstig uit Terhorne


SIEBE JANS ROTGANS

2 SOUR S219


TIETJE WIJBRANDS ROTGANS

2 SOUR S219


TEUNIS JANS ROTGANS

2 SOUR S219


NEELTJE ALBERTUS WULP

2 SOUR S219


DIRK GERRITS MENNO

2 SOUR S52


Hervormd


TRIJNTJE JANS ROTGANS

2 SOUR S219