Terschellinger DNA

Notes


JAN TEEKES\TEEKESZ Buren

2 SOUR S35


get. de vader, Trijntje Arjens
In 1784 schepen op Oost-Terschelling, zie S.m.l. 1980 no 3, blz 60.
In 1812 is Jan Teekes eigenaar van een huis Kinnum , voorheen het eigendom van Jan Runbeek en Mary Siebrands. Jan Teekes trouwde hun dochter Maria Jans Runbeek, ca 1806, kregen een dochter Antje , en werd zodoende eigenaar van het huis.
Mary Siebrands was een dochter van Sikke Griene! en zal vermoedelijk Mary Sikkes geheten hebben, geb 07-06-1744 in Midsland


MARIA JANS RUNBEEK

get. de vader, Sjoukjen Cornelis


ANTJE jans

get. Cornelis Teeksen(=#1832), Trijntje Reijnders(=#1833)


PIETER Jans\Jansz SCHOL

jm. woonpl. West-Tersch. Niet zeker of het deze Pieter Schol was waarmee Jetske Jans Oepkes getrouwd was


AALTJE\AALTJEN KLAAS KUIJPER

jd. woonpl. West-Tersch.


TEEKE JETSES

2 SOUR S35


In schepen acte RAL, inv.nr. 6987, dd. 30-07-1724, wordt ene Jetse Teekes genoemd.Die erft van zijn moeder,Antie Klaas,
het halve huis,paarden en wagens, ploeg en eg etc. Deze Jetze lijkt de vader te zijn van Teeke Jetses,hierboven genoemd.
Volgens het testament waren er nog meer kinderen.


NEEKE\NEELTIE\NEELTJE ARJENS

2 SOUR S35


TJEBBE WIGLES

2 SOUR S386


Tjebbe kocht op 25-02-1730 een huis in de Molenstraat nr 82. Hij was een doopsgezinde schipper. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1998, blz 128. In 1741 is het niet meer van hem en wordt het opnieuw door de Jan Jacobs gemeente te koop aangeboden aan Gerrit Ariaans Meijer (# 2937)


NEELTJE OEPKES

1 _AKAN waarschijnlijk
2 SOUR S387


SIJMEN\SIJMON\SYMEN JANS\JANSEN de VRIES

2 SOUR S52


woonpl. West-Tersch.


GRIETJE PIETERS PILON

2 SOUR S109


woonpl. West-Tersch.