Terschellinger DNA

Notes


WILLEM JANS\JANSZ SCHIERMONNIKOOG

2 SOUR S7


get. Rieme Gerrits woonpl. Sch.oog nu West-T.????)


JANKE\JANTJE STOFFELS de VOS

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Lijsbet Bloem woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE Willems SCHIERMONNIKOOG

2 SOUR S7


get. Martje Sijmens


JAN Willemsz SCHIERMONNIKOOG

2 SOUR S7


get. Martjen Sijmens


ANTJE Willems SCHIERMONNIKOOG

2 SOUR S7


get. Rinsjen Jans(=#4328)


LEIJSBETH\LISBET Willems SCHIERMONNIKOOG

2 SOUR S7


get. de moeij Dorothea Stoffels(=#6067)


JAN ANDRIES FUERER\VURIE \ VUURER

2 SOUR S7


woonpl. Zwitserland


TRIJNTJE\TRYNTJE ANDRIES LORTS*

zie ook huwelijk met #5334 zie ook huwelijk met #5542


JOCHEM\JOCHEMS Jansz FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. Maamke Hendriks


JAN Jansz FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. de oude moeij Maamke Hendriks


FRANS Jansz FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. de oude moeij Maamke Hendriks


WITSKE\WIETSKE Jans FUERER\VURIE*

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Hendriks of Klaas(?)


MINJEN\MINTJEN Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. Barber Jacobs Houtkoper


MINTJE\MINTJEN Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. Barber Jacobs Houtkoper


MINTJE\MINTJEN Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. de vader


JOHANNES\JOHANNIS Jansz FUERER \ VUURER

2 SOUR S7


get. de vader


TRIJNTJE Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. de vader


HILKJE Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. Marij Douwes Geus


ANTJE Jans FUERER\VURIE

2 SOUR S7


get. de vader, Klaasje Pieters


TRIJNTJE\TRYNTJE ANDRIES LORTS*

zie ook huwelijk met #5334 zie ook huwelijk met #5542


WITSKE\WIETSKE Jans FUERER\VURIE*

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Hendriks of Klaas(?)


MARIA MAGDAL. Jans FUERER\VURIE \ VUURER

2 SOUR S7


get. de vader, Barber Jacobs Houtkoper


JAN ARENDS\ARENTSZ de GRAAF

Hij was commandeur en had 48 walvissen op zijn naam staan.
Of hij een zoon was van Arent Jacobs de Graaf is niet zeker. Zijn naam staat niet bij de dopelingen van
Arent Jacobs (nr 592) en Tijtjen Sickes (nr 593)


CORNELIS Jansz de GRAAF

get. Arent Jacobsz(=#598), Tietjen Sikkes


TRIJNTIE Jans de GRAAF

get. Arent Jacobsz(=#598), Jantien Jacobs


CORNELIS Jansz de GRAAF

get. Arent Jacobsz de Graaf(=#598), Jantien Jacobs