Terschellinger DNA

Notes


MARTJE\MARTJEN JANS

get. Oege Willemsz, Ritske Jans(=#1742


JAN jansz

get. de vader


JANTJE jans

get. de vader


TRIJNTJE jans

get. Antje Jans(=#4367)


HEINE Jansz

get. Oege Willemsz, Trijntje Willems


TRIJNTIE Jans

get. Oege Willemsz, Trijntien Alofs(=#398)


JAN ARIE\ARIES STARRENBURG

2 SOUR S7


woonpl. Giesendam wedn. woonpl. West-Tersch.


MAAIJKE\MAAIKE\MAAYKE LEENDERTS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


LEENDERT Jansz STARRENBURG

2 SOUR S7


get. de moeij Aafke Leenderts


MARCHJE\MARGHJE Jans STARRENBURG

2 SOUR S7


get. de moeder


LEENDERT Jansz STARRENBURG

2 SOUR S7


get. de moeij Aafke Leenderts


MAAIJKE Jans STARRENBURG

2 SOUR S7


get. de moeij Aafke Leenderts


JAN ARJENSZ

Mogelijk is # 622 dezelfde Jan Arjens


PIETER jansz

get. de vader, Trijntje Arjens


JAN ARJENSZ

Mogelijk is # 622 dezelfde Jan Arjens


ANTIE\ANTJE FOLKERTS\VOLKERTS

Antje ging in Midsland wonen nadat ze in 1762 weduwe was geworden van Johannes van Esterwegen


ANTIE\ANTJE FOLKERTS\VOLKERTS

Antje ging in Midsland wonen nadat ze in 1762 weduwe was geworden van Johannes van Esterwegen


CORNELIS JANSZ

In schepenacte RAL, inv.nr. 6987, dd. 14-?-1718, wordt ene Cornelis Jans als vader van Trijntje Cornelis genoemd. In die acte wordt een onderhoudscontract gesloten tussen Cornelis en zijn dochter en haar man Jan Bastiaansz
Deze Cornelis leefde op de datum van de Coopbrief waarin hij genoemd werd. 25-07-1671. Ral , 4799/2 Er staat ook in dat hij de vader is van Jan Cornelisz. In 1697 was hij ouderling in Hoorn. En hij kocht in 1701 alle landerijen op, die Aarjan Jellis van Hoorn
in de jurisdictie of hemrik heeft liggende.In een acte van Regist.v.Vord. wordt hij als Burg. van Kinnum genoemd op 17-04-1677.
In een art. van A.J.Zwaal in de Sml van Dec. 1995, blz 220 wordt hij tesamen genoemd met Cornelis Jansz. als vuurstokers op West. Er zijn hier dingen die nogal tegenstrijdig zijn. En dat hij regerend schepen van Oost-Tersch. was in acte dd21-03-1718 van oud Recht Archief. Maar hier stond wel zijn achternaam bij; Keeck, maar deze naam is onbekend.


JAN CORNELISZ

Genoemd in de Reg.van Vord. inv.nr. 55, fiche nr.129-2, dd. 18-03-1679.