Terschellinger DNA

Notes


ALDERT CORNELIS WORTEL

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE \ TRYNTJE GERRITS ROTGANS

Begraven op Stryper kerkhof, 1e regel, grafnr.7


ALDERT CORNELIS WORTEL

woonpl. West-Tersch.


KLAASKE\KLASSKE JACOBS\JAKOBS

woonpl. West-Tersch.
Begraven op Stryper kerkhof, 1e regel, grafnr. 7


ALDERT CORNELIS WORTEL

woonpl. West-Tersch.


GIJSJE\GIJSJEN GYSJE GERRITS ROTGANS

woonpl. Hee


ANTJE GERRITS BOK

2 SOUR S72


Begraven op Stryper kerkhof, regel 1, grafnr 14.


HENDRIK Willemsz KUYPER

2 SOUR S7


get. de vader


GERRIT CORNELISZ ROTGANS

Gerrit kocht het huis op Stortum van de voogden van Trijntje Hendriks, toen haar moeder Trijntje Ysbrands was overleden, In 1812 staat het huis op naam van Pieter Gerrits Rotgans ( # 2969) zijn zoon.


CORNELIS Aldertsz WORTEL

Begraven op Stryper kerkhof, regel 1, grafnr. 7.


NEEKE Dirks KOEN

get. Frans Cornelisz, Trijntje Sibrands
Begraven op Stryper kerkhof, Regel 1, grafnr 7.


CORNELIS Aldertsz WORTEL

Begraven op Stryper kerkhof, regel 1, grafnr. 7.


AALTJE Dirks KOEN

get. Frans Cornelisz, Trijntje Zijbrands


ALDERT JANSZ SCHOL

woonpl. West-Tersch.
Zijn grafsteen stond op het kerkhof achter de Brandaris , maar werd in stukken terug gevonden in de tuin van Formerum 13.En door J.a.Deodatus herkend en weer leesbaar gemaakt.


JAN PIETERSZ SCHOL

Jan is eigenaar van de woning Molenstraat 65 in West. In 1783 staat het op naam van zijn weduwe. En in 1793 op naam van de erven Jacob Pietersz Schol. Hij deelde ook nog mee in de erfenis van Adriaan Watsesz in 1781( een huis in de Lange Buuren 19) Bron J.v.Dieren in Sml 2001, blz 80.