Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS jansz

get. Antie Teekes


DOUWE jansz

get. de vader, Martien Cornelis


DOUWE jansz

get. Lieuwe Cornelis, Sjoukjen Cornelis


JELLE JANSZ

get. Neeltie Jelles(=#864)


FOEKJE\FOEKJEN\VOEKJEN JANS

get. Sjoukjen Cornelis


JAN Jellesz

get. de vader, Neeke Cornelis(=#1391)


JANTJEN Jelles

get. Jan Cornelisz(=#4456), Antje Dirks


JANTJEN Jelles

get. Jan Cornelis(=#4456), Anne Dirks


JAN Jellesz

get. de vader


NEELTJE Jelles

get. de vader


JAN* CORNELISZ GROENDIJK\GROENDYK

Mogelijk dezelfde als JAN* CORNELIS GROENDIJK/GROENDYK


JAN* CORNELISZ GROENDIJK\GROENDYK

Mogelijk dezelfde als JAN* CORNELIS GROENDIJK/GROENDYK


LIJSBET jans GROENDIJK

get. Neeltje Reltjes


ITJE jans GROENDIJK

get. Trijntje Reltjes (=#2742)


CORNELIS jansz GROENDIJK

get. de vader, Jiltje Reltjes


ANTJE pieters BAKKER

get. de vader, Marij Jacobs(=#4040)


TJERK TJERKS\TJERKSZ

2 SOUR S327


Acte v. voogdij over de kinderen van wijlen de ouders, dd.10-02-1770, RAL, inv.nr. 6989.


MARIA\MARIJ\MARY REINDERS\REIJNDERS BEL

2 SOUR S328


PIETJE TJERKS

2 SOUR S194


get. de vader, Fok Reijnders(=#6913)


REIJNDER TJERKS

2 SOUR S194


get. Fok Reijnders(=#6913)


REINDER\REIJNDER TJERKS

2 SOUR S194


get. de vader, Fok Reinders(=#6913)


SIJTSKE\ZIJTSKE Tjerks

2 SOUR S194


FOK TJERKS

2 SOUR S194


get. Jantje Reinders(zr. van Marij)