Terschellinger DNA

Notes


ROMMERT jansz

get. Antje Hessels(=#3418)


JAN DIRKSZ KOEN

JAN KOEN verkocht het huis nr 192-187, nu nr 10, op Kinnum in 1768 aan Douwe IJsbrandsz van Stortum Hoe hij aan dat huis kwam, en dat daarvoor eigendom was van Pieter Hilbrandsz Wester, is niet te achterhalen. Bron: Jan v.Dieren in Sml. nr 4, 2003.blz 196


GRIETJE TJEERDS

get. de gr.moeder Dieuwer Jans


SIPKE\ZIPKE PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

get. de vader


TIETJE\TIETJEN JANS LIEUWEN

get. Gauwe Ariens(=#2848)


PIETER Sipkesz\Zipkesz CUPIDO

get. de vader, Trijntje Sipkes(=#6543)


MARTIEN Sipkes\Zipkes CUPIDO

get. de vader, Martien Pieters(=#580)


PIETER JANSEN\JANSZ PRONKER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Gauwes(=#2423) woonpl. West-Tersch.


JAN FOPPESZ

Genoemd in de belastinglijst van Kaard met 1612 als jaartal en dat hij schipper is; In Landerum wordt in 1636 op een zelfde lijst vermeld: Jan Foppesz weduwe, maar in Stortum staat hij nog steeds in 1636 op de lijst.