Terschellinger DNA

Notes


JAN GYSBERTSE SWETS

woonpl. Werkendam


HILLETIE\HILTJE ALBERTS

woonpl. Kleine Buren


JAN HENDRIKSZ

woonpl. West-Tersch.


NAAMKE\NAMKJE TJEBBES

woonpl. West-Tersch.


PIETIE jans STORM

get. de gr.moeder Sitske Pieters (hsv. Douwe Pietersz)


YTSKE jans STORM

get. de vader, Sitske Pieters


WILLEM jansz STORM

get. de vader, Keeike Pieters(=#1369) Bron overl.datum: S.m.l., nr 1, maart 2000, blz47,
In 1784 was hij schepen van Oost-Terschelling. Zie S.m.l. no 3, blz 60.
Woonpl. Lies. Zie voor erfgenamen. Sml, 2000, no 1, blz 47.
Testament van Willem en Jaakje: Ral, inv. nr. 6990, dd. 22-12-1803.


JAAKJE\JAAKJEN JANS Bonne

woonpl. Hoorn Bron overl.datum: S.m.l., nr 1, maart 2000, blz 46.
Geb. get.Batje Jacobs (hsv. Teeke Jansz)


JAN HESSELSZ

Huw. voorwaarden dd.14-02-1756, RAL, inv.nr. 6988.


MATTE SIPKES de JONG

Toen Matte overleed, ca 1776, is een acte v.voogdij gepasseerd dd. 6?-03-1776,Ral, inv.nr.6989.


SIPKE jansz

get. Gerbrand Wibrandsz(=#2897), Antje Jetses(=#2898)


JAN HILBRANDSZ WESTER

Jan Wester verongelukte in 1738 op zijn tweede reis naar Straat Davis.


HILBRAND jansz

get. de vader, Neeltien Hilbrands


PIETIE jans

get. Cornelis Jansz, Trijntie Relties


PIETIE jans

get. de gr.vader Cornelis Jans, Liesbet Relties