Terschellinger DNA

Notes


JAN HUIJTES\HUYTES

woonpl. Harlingen


GRIETIE\GRIETJE WIBRANDS\WIEBRANDS

woonpl. Midsland


WIBRAND jansz

get. Liesbet Douwes


AAFKE jans

get. de vader, Antie Wibrands


AAFKE jans

get. de vader, Antie Wibrands


JAN IEDES VISSER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


NEELTJE JANS

2 SOUR S7


woonpl. Midsland


ABBE jans VISSER

2 SOUR S7


get. Antje Jacobs Boers=#517)


CORNELIS jansz VISSER

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Jacobs Boers(=#517)


SIETJE\SILTJE jans VISSER

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Jacobs Boers(=#517)


CORNELIS jansz VISSER

2 SOUR S7


get. de vader


ANTJE jans VISSER

2 SOUR S7


get. Antje Jacobs Boers(=#517)


MAAMKE\MARIJ jans VISSER

2 SOUR S7


get. de vader


JAN WILLEMS\WILLEMSZ KUYPER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de moeij Maaijke Jans Stada(=#4687)


GRIETJE JANS KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans Kleijn(=#3669) Woonpl. west-Tersch.


JOB JACOBS SLUIJK

Beroep: Loodsman.


GRIETJE JANS KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans Kleijn(=#3669) Woonpl. west-Tersch.


CORNELIS Rommertsz ROOS

2 SOUR S7


get. de meoij Leentje Steevens


NEELTJE jans KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans Klein(=#3669)


IMKE jansz KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de gr.moeder


JAPKE Reijns VOS \ de ZEEUW

get. de vader, Jantien Reltjes(=#3271) Na 1811 de Zeeuw


IMKE jansz KLEIN\KLEYN\KLYN

2 SOUR S7


get. de gr.moeder


JACOB jansz KLEYN\ KLIJN

get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans Kleijn(=#3669)