Terschellinger DNA

Notes


JAN JACOBS\JACOBSZ de VRIES

1 _AKAN Bly, geb. Blya


ANTIE\ANTJE JELLES

Antje was in 1762 weduwe


RINSKE jans de VRIES

get. Neeltien Jelles(=#864)


JAN JANSEN HOPSEN

woonpl. Midsland


TRIJNTJE JANS DROEVIGER

woonpl. Formerum


JAN JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S79


woonpl. Midsland
Jan was kaagschipper op Amsterdam
In 1739 had Jan moeilijkheden met de belastingdienst: zie schepenactes dd 28-8; 23-10; 19-10 en 08-12-1739. RAL.697.
Hij wordt ook genoemd in een Coopbrief van 31-03-1719, Ral, 4801/3