Terschellinger DNA

Notes


KLAAS JANSZ\JANZEN de JONG

2 SOUR S237


get. de vader, Aaltie Jans, Rightsje Jans(=#4742)
Verklaring over het vergaan op zee van de "Alida" door zijn vrouw in acte van Notaris Brandenburg nr 27 in 1821


GRIETIE\GRIETJE JILLES

2 SOUR S237


JAN Klaasz de JONG

get. Trijn Jans(=#4744)


NILTJEN Klaas de JONG

get. Trijn Sipkes


JILLES Klaasz de JONG

get. Jilles Zijbrands (=#5326)


DOUWE Klaasz de JONG

get. Jilles Sibrands(=#5326)


JANTJEN Klaas de JONG

get. Barber Pieters


JANTIEN Klaas de JONG

get. Barber Pieters


INT\KIND TIJS BAKKER

get. de vader


TIJS Jansz de JONG

get. de vader, Trijntje Willems


TEIJS Jansz de JONG

get. de vader, Trijntje Willems


JONGE JAN KOOP

2 SOUR S8


Doopreg. Tersch.: zo wordt hij genoemd, maar zal vermoedelijk Jan Jochems geheten hebben. En als zijn grootvader nog leefde, zal de naam "jonge Jan" ter onderscheiding van zijn opa zijn. (weesboek 08-05-1732)


MEIJNDERT\MEYNDER REIJNDERS\REYNDERS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.
Bij verder zoeken naar zijn vader komt er op 05.12.1728 een geboorte voor van ene Meijndert uit de ouders
Reijnderd Harmens en Neel Foppes. Of dit de echte ouders zijn is niet zeker!


NEEKE\NEELTJE JANS Coop\KOOP

get. de moeij Maamke Jochems woonpl. West-Tersch.


dood kind Meijnderts\Meynders

2 SOUR S7


REIJNDER Meijndertsz\Meyndersz

2 SOUR S7


get. de vader


JAN JANSZEN WULP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de vader, Eijtjen Alberts(=#206) Hij was broodbakker.


NEELTJE TEUNIS de VRIES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Theunis(=#2368)
Bron overl. van Neeltje: zie de Miedbr. Maart 1975, blz 2.


MAGNUS BENGTS LIBERG

Bron overl. zie de Miedbr. Maart 1975, blz 2.


NEELTJE TEUNIS de VRIES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Theunis(=#2368)
Bron overl. van Neeltje: zie de Miedbr. Maart 1975, blz 2.