Terschellinger DNA

Notes


WILLEM PIETERS CUPIDO\KUPIDO

2 SOUR S83


get. de vader Ingevulde huw.datum was de dag van ondertrouw.


FROUKJE\FROUTJE\FROUTJEN JANS

get. Neeltie Jelles(=#864)


TRIJNTJE Willems CUPIDO

get. de vader


TRIJNTJE Willems CUPIDO

get. de vader


TRIJNTJE Willems CUPIDO

get. de vader


NEKE Willems CUPIDO

get. de vader


JAN JELLESZ\JELSEN SMIT

2 SOUR S95


get. de vader


GERRITJE MEINDERS\MEIJNDERTS\MEYNDERS

2 SOUR S95


MEIJNDERT Jansz SMIT

get. Aafke Martens(=#2465)


LIJSBETH Jans SMIT

get. Jelle Steevens


WEIJNTJE Jans SMIT

get. Jacob Jonkman(=#3869), Aafke(=#2465)


CORNELIS Jansz SMIT

get. Jacob Hendriks Jonkman(=#3869), Aafke Martens(=#2465)


CORNELIS Jansz SMIT

2 SOUR S7


get. de moeder


PIETER Jansz SMIT

2 SOUR S7


get. de moeder


MARTJE Jans SMIT

get. de moeder


JANTJEN Jans SMIT

get. de moeder


JAN JURIAANS MEIJER

Jan kocht een schuur achter het huis Lange Buren 17-194 in 1741 en verbouwde die tot woonhuis. En verkocht dat pas in 1778 aan Cornelis Iedes Kant. Dat huis is nu Willem Barendskade 8. Zie J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 80.


MARIA MARCUS

Fam. naam : Koop


JURIAAN Jansz

get. de vader


ITJE Jans

get. de moeij Grietje Thomas(=#3985)


MARCUS Jansz

get. de moeij Grietje J. Koop


ITJE Jans

get. Grietje Thomas(=#3985)


MARCUS\MARKUS THOMAS\THOMASZ KOOP

2 SOUR S8


Bron: RAL: inv.nr3636/1732 wordt hij Markus Thomas Joost genoemd. Zou dat Joost een verbastering van Jochem kunnen zijn ? Ook staat erin dat hij getrouwd was met Rijmke Poulus. Zijn 2e vrouw ? 28-08-1732 (weesboek 2x)


ITJE\ITJEN JANS

2 SOUR S8


(weesboek 28-08-1732) .Te vinden in schepenacte dd. 30-05-1712


AALTJEN Markus

get. de gr.moeder Geertjen Pieters


AALTJEN Markus

get. de gr.moeder


TOBIAS Markusz

get. de vader


NEEKE\NEELTJE JANS EEGIES\EEGJES

woonpl. West-Tersch. wed.