Terschellinger DNA

Notes


KLAAS CORNELIS van CEULE(N)\KEULEN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn.


VOLKERT Douwesz GROL

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Volkerts


TRIJNTJE Jacobus (van de) NADORT

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen(=#3892)


ALDERT PIETERSZ

get. de vader, Willemke Hanses . In 1768 staat het huis Kinnum 193-188, nu nr 8, op Allerts naam


JANTIEN\JANTJE GOSSES\GOSSENS

woonpl. Kleine Buren.
In 1758 is er een akte van voogdij over Neke en Pieter, hun kinderen. Jantje was toen overleden Als voogden werden benoemd oom Douwe Siltjes, Tijs Jelmers en Willem Pietersz Cupido.
Pieter hertrouwde in 1773


NEEKE* Alderts

get. de vader, Claaske Pieters
Mogelijk dezelfde Neeke Alderts als # 1076.


GOSSEN Aldertsz

get. de vader, Hijlk Isbrands, Claaske Pieters


GOSSEN WILLEMSZ

Er woonde in 1737 een Gossen Willems in de Kleine Buren die ouderling was. Volgens Jan van Dieren in Sml, nr 3, 2003, blz135 was hij een zoon van Willem Gossensz (# 17530)


PIETER ALDERS\ALDERTS

get. de vader, Hijlk Isbrands, Claaske Pieters
Pieter alderts is nu eigenaar van het ouderlijk huis op Kinnum


SIBRIG\SIEBRICH\SIEBRIG FEIKES\FYKES

get. de vader, Jantien Arjens


PIETER ALDERS\ALDERTS

get. de vader, Hijlk Isbrands, Claaske Pieters
Pieter alderts is nu eigenaar van het ouderlijk huis op Kinnum


MAAIKE\MARIJKE\MARYKE HANSES

Maijke werd weduwe en hertowde met Jacob Jansz Hobs uit Midsland. En deze verkocht in 1793 het huis op Kinnum voor fl 100,- aanCornelis Hobbes op Kinnum. En sinds 1812 staat het op naam van Jan Sipkes Cupido. Aldus J.v.Dieren in Sml nr 4, 2003, blz. 197.


GOSSEN Pietersz

get. Toomke Douwes(=#2441)


HANS Pietersz

get. Neeke Albers(=#1076)
Hans is later getrouwd in Trontheim,


JANTJEN Pieters

get. Neeke Alders(=#1076)


AALTJE Pieters

get. Cornelis Alberts(=#168), Neeke Alderts(=#1076)


GOSSEN Pietersz

get. Neeke Alderts(=#1076)