Terschellinger DNA

Notes


WIBE\WIEBE PIETERS TOP

get. Lijsbet Douwes wedn. woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE JANS EEGIES\EEGJES

woonpl. West-Tersch. wed.


JACOMIJNTJE Jans SCHAAP

get. Cornelis Jansz(=#1489), Trijntje Sjoerds(=#1490)


JAN CORNELIS\KORNELISZ VOS

2 SOUR S150


woonpl. West-Tersch. testament 02-03-1730 6946


TRIJNTJE FOKELES

2 SOUR S150


woonpl. West-Tersch.


JAN MARTENSZ RODA

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Japke Sipkes(=#2193)


NEELTJE Jans RODA

get. de vader, de gr.moeder Neeltje Pieters Pie


ANTJE Jans RODA

get. de vader