Terschellinger DNA

Notes


JAN MARTENSZ RODA

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Japke Sipkes(=#2193)


MARTEN* SJOERDS RODA

2 SOUR S7


Mogelijk dezelfde Marten als MAARTEN* Sjoerdsz ROODE


NEEKE\NEELTJE\NEKE PIETERS LAPKE

2 SOUR S7


jd. get. Hieke Cornelis(=#4978)


PIETER Martensz RODA

2 SOUR S7


get. de ouders


REIJNDER Martensz RODA

2 SOUR S7


get. Japjen Zipkes(=#2193)


JACOB Martensz RODA

2 SOUR S7


get. de vader


REINDERT Martensz RODA

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Folkerts


ANTJE CORNELIS POSTMA

woonpl. Oosterend
Ze was eerder getrouwd met Jacob Cornelis Groot in Midsland op 12-04-1772.
Woonde daarna vermoedelijk op West.


JAN MEIJNDERSZ\MEYNDERTS EIJS

Jan Meijndert Eijs woonde ein 1700 in de boerderij Landerum 15. In 1812 stond het op naam van Neeke Pals, zijn vrouw. Jan Was dus toen al overleden. Zijn zoon Meijndert Jan Eijs, zeeman-kok, was in 1830 de eigenaar en voer als kok op het kofschip Petronella en strandde daarmee op Terschelling. Hij was weliswaar nat en berooid, maar had van varen genoeg en werd hij landbouwer. Aldus Teunis Schol in Sml, maart 2004, blz 16.


NEEKE\NEELIE\NEELTJE TIES\TIJS\TYS PALS

get. de vader, Antje Keimpes(=#6059)


JANTJEN Jans

get. Jacob Wijbrands(=#4166), Antje Ariens(=#1220)


TIJS Jansz

gt. Tijs Paulus


YSBRAND Jansz

get. Jantje Meinderts


THIJS* PAULUS\PAULUSZ

Mogelijk dezelfde als TIJS* PAULSZ/POULUS/ PALS # 7386


JAN Thijsz

get. de vader, Trijntje Jans Wester(=#4744)


ANTJE Thijs

get. de vader


TRIJNTJE Thijs

get. de vader, Antje Keimpes(=#6059)


MARIA\MARY CORNELIS\KORNELIS

woonpl. Formerum


TIJS MATTHIJS\THIJS Jansz WULP

2 SOUR S7


get. de vader, Maamke Ieuwes woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE JANS OEPKES

woonpl. West-Tersch.


ANTJE Mathhijs\Thijs\Tijs WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201) Volgens de huw.acte der B.S. was ze in 1844 bij haar trouwen 27 jr.


ALBERT Matthijsz\Thijsz\Tijsz WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


TRIJNTJE Matthijs\Thijs\Tijs WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


ALBERT Matthijsz\Thijsz\Tijsz WULP

get. de meu Jetske Pieters Pie(=#3938)
Begraven op het Stryper kerkhof :regel 1, grafnr. 22


DIRK Matthijsz\Thijsz\Tijsz WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


AALTJE Teunis\Theunis de VRIES

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Imkje Douwes(=#2373)