Terschellinger DNA

Notes


JAN PAULUS\PAULUSZ\PAUWLUS

woonpl. West-Tersch. wedn. get. de vader


NEEKE\NEELTJE ALBERTS

woonpl. West-Tersch.


PAULUS JANS\JANSZ

2 SOUR S8


01-03-1741 (weesboek) Hertrouwd. In het weesboek liet hij het erfdeel voor zijn zoon Jan Paulus vastleggen. Dat bestond uit een land "de Miede" bij de vogelkooi van Rotgans en een stuk land "de Kafer" bij Hee. en verder nog fl 130,-- in een huis en een schuur in de Wester Buuren. Zie J.v. Dieren in Sml maart 2004, blz24.
Paulus Jansz liet al vroeg wat van zich merken: Coopbrief dd.29-01-1724, Ral 4801/4


JAN PIERS WIJNGAARD 1

2 SOUR S130


Burgemeester te West-Terschelling; genoemd op 09.05.1710. S.m.l. April 1980, blz 41.
In 1728 genoemd in de kadaster meetboeken (grondbezit). Hij wordt ook genoemd in een schepenacte dd. 16-01-1711, inv.nr.1
RA 4793., maar dat zou ook de andere toen voorkomende Jan Wijngaard (# 7195) kunnen zijn.
In 1747 maakten jan en Mary hun testament.


JAN PIERS WIJNGAARD 1

2 SOUR S130


Burgemeester te West-Terschelling; genoemd op 09.05.1710. S.m.l. April 1980, blz 41.
In 1728 genoemd in de kadaster meetboeken (grondbezit). Hij wordt ook genoemd in een schepenacte dd. 16-01-1711, inv.nr.1
RA 4793., maar dat zou ook de andere toen voorkomende Jan Wijngaard (# 7195) kunnen zijn.
In 1747 maakten jan en Mary hun testament.


JAN PIERS WIJNGAARD 1

2 SOUR S130


Burgemeester te West-Terschelling; genoemd op 09.05.1710. S.m.l. April 1980, blz 41.
In 1728 genoemd in de kadaster meetboeken (grondbezit). Hij wordt ook genoemd in een schepenacte dd. 16-01-1711, inv.nr.1
RA 4793., maar dat zou ook de andere toen voorkomende Jan Wijngaard (# 7195) kunnen zijn.
In 1747 maakten jan en Mary hun testament.


JAN PIERS WIJNGAARD 1

2 SOUR S130


Burgemeester te West-Terschelling; genoemd op 09.05.1710. S.m.l. April 1980, blz 41.
In 1728 genoemd in de kadaster meetboeken (grondbezit). Hij wordt ook genoemd in een schepenacte dd. 16-01-1711, inv.nr.1
RA 4793., maar dat zou ook de andere toen voorkomende Jan Wijngaard (# 7195) kunnen zijn.
In 1747 maakten jan en Mary hun testament.


JAN PIETERS de VRIES\van der MEULEN

2 SOUR S70


woonpl. West-Tersch.
Getrouwd in Harlingen en 14 dagen later werd het huw op Terschelling ingeschreven. Zie S.m.l. 1883, blz 94.


NEEKE\NEELTJE GERKES\G. POPKES\BAKKER

woonpl. West-Tersch. G. = GERKESZ mennist


PIETER Jansz de VRIES\van der MEULEN

doopget. Neeltje Poulis.
Hij woonde op West en was één van de twee klokduikers in 1822 bij het bergen van het goud van de Lutine.