Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK Pietersz de BREED

2 SOUR S7


get. de vader


MARTEN Jansz Rood

get. de vader
Bij zijn overlijden staat: naar gedachten door zijn roer doodgeslagen.


PIETER Jansz

get. de vader, Rinske Broers (hsv. Jan Sjoertsz)


LIJSABET Jansz

get. Rinske Broers


JAN PIETERS\PIETERSZ GROOT

2 SOUR S194


woonpl. Formerum get. de vader. Testament van Jan en Ietske: Ral, inv. nr. 6990, dd.17-11-1801.


ITSKE\JETSKE\YTSKE TJERKS

2 SOUR S194


woonpl. Lies, Formerum get. de vader, Hilk Isbrands


JAN PIETERSZ KOEN

woonpl. Texel


AALTJE DIRKS KOEN

Testament van Aaltje: RAL:, inv. nr. 6990. dd. 30-11-1783.


DIRK Jansz HOEN

get. Neeke Dirks(=#3106)


RIMKE\RIJMCKE POULIS

2 SOUR S8


28-08-1732 (weesboek 2x) .
Zij wordt genoemd als Rimcks Jans Poulusz in de Reg.v.Vord. inv.nr. 55, fiche nr. 110-2, dd. 14-01-1675. Let wel dat deze Registers hoofdzakelijk zaken en personen om Oost betfreffen.


RIMKE\RIJMCKE POULIS

2 SOUR S8


28-08-1732 (weesboek 2x) .
Zij wordt genoemd als Rimcks Jans Poulusz in de Reg.v.Vord. inv.nr. 55, fiche nr. 110-2, dd. 14-01-1675. Let wel dat deze Registers hoofdzakelijk zaken en personen om Oost betfreffen.