Terschellinger DNA

Notes


MARCUS\MARKUS THOMAS\THOMASZ KOOP

2 SOUR S8


Bron: RAL: inv.nr3636/1732 wordt hij Markus Thomas Joost genoemd. Zou dat Joost een verbastering van Jochem kunnen zijn ? Ook staat erin dat hij getrouwd was met Rijmke Poulus. Zijn 2e vrouw ? 28-08-1732 (weesboek 2x)


RIMKE\RIJMCKE POULIS

2 SOUR S8


28-08-1732 (weesboek 2x) .
Zij wordt genoemd als Rimcks Jans Poulusz in de Reg.v.Vord. inv.nr. 55, fiche nr. 110-2, dd. 14-01-1675. Let wel dat deze Registers hoofdzakelijk zaken en personen om Oost betfreffen.


TEEKE WILLEMS\WILLEMSZ REE

2 SOUR S131


woonpl. West-Tersch. get. de vader, Aaltje Pieters Winter(=#639)


GRIETJE JANS ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

2 SOUR S119


get. Grietje Cornelis(=#1907) woonpl. West-Tersch.


STEEVEN\STEVEN TEUNIS\THEUNIS KRUL

2 SOUR S119


jm. woonpl. Penjum


GRIETJE JANS ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

2 SOUR S119


get. Grietje Cornelis(=#1907) woonpl. West-Tersch.


REMMERT\RIMMERT Tjerksz WINJE\WINJES

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij


ANNE\ANTJE Jans ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Fokel Willems Zeijlemaker


ANNE\ANTJE Jans ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Fokel Willems Zeijlemaker


JAN Reijndersz\REYNDERS\R. GROENDYK

R. = REINDESZ/REINDERTSZ get. Tet Rutgers
Acte v.voogdij over hun kinderen. Ral, inv. nr. 6989, dd. 19-06-1771.


ANTIE\ANTJE JANS

get. de vader Lobbrig Cornelis


REINDER Jansz

get. Jan Feikesz(=#4540), Trijntje Jans


ATTE Jansz

get. Jan Feikesz(=#4540), Lobbrig Attes(=#4541)


JAN Jansz

get. Fijke Jans(=#2630), Jantje Ariens


TRIJNTJE Jans

get. Neeke Reijnders


JAN Reijndersz\REYNDERS\R. GROENDYK

R. = REINDESZ/REINDERTSZ get. Tet Rutgers
Acte v.voogdij over hun kinderen. Ral, inv. nr. 6989, dd. 19-06-1771.


JAN RELTJESZ JONGEBOER

get. Reijnsjen Jetses(=#4494)


RELTJE Jansz JONGEBOER

get. Neeltje Reltjes


CATHARINA JOHANNA Jans JONGEBOER

get. de vader, Johanna de Reus(=#3486)