Terschellinger DNA

Notes


ANE Willemsz BAKKER

get. de vader, Antje Willems(=#505)


GRIETJE Jans de ZEEUW

get. de vader, Hiltje Cornelis


CORNELIS Jansz de ZEEUW

get. de vader, Jantje Reltjes=#3271) Cornelis de Zeeuw en Neltje Domna woonden al in 1850 op de boerderij Oosterburen nr 40 in Midsland. Toen in 1854 Cornelis overleed werd het bedrijf voort gezet door neef Jan de Zeeuw (# 12326) X Grietje Bakker (#12325)


NEELTJE HENDRICA DOMNA

get. de vader, Japke Cornelis Bos


JAN Claasz\Klaasz LIEUWES\LIEUWESZ

get. Foukien Jans


JAPKE Jans de ZEEUW

get. de vader, Jantje Reltjes(=#3271)


JAN RIJNS\RIJNSZ\RYNSZ

2 SOUR S240


Vermoedelijk is hij de Jan Reijns die Molenaar op Oost Terschelling was in 1740.


PIETIE\PIETJE DOUWES

2 SOUR S191


TJALF Jansz

get. de vader, Neeltien Rijns


AERJAN Jansz

get. de vader, de gr.moeder Jeltje Jans


JAPKE Jans

get. de vader, Baukjen Douwes(=#3718)


DOETJE Jans

get. Rijn Ymkesz, Neeltjen Rijns


TJALF Jansz

get. de vader, Antie Douwes


TJALF Jansz

get. de vader, Baukjen Douwes(=#3718)


NEELTIE Jans

get. Rijn Imkes, Trijntje Douwes(=# 3531)


CORNELIS Jansz

get. de vader, Baukjen Douwes(=#3718)


JAN ROMMERTS ROOS

woonpl. West-Tersch.


ELISABETH\LIJSBET DOUWES SMIT

woonpl. West-Tersch.


ROMMERT Jansz ROOS

get. de vader, de gr.moeder Japke Alberts


TIJS Philippusz\Phillipusz EWOUD

get. Arend Pieters, Lobbrig Tijs


ANNA Jans van de\van der LANDE

get. de vader


PIETER PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

get. de vader . Via Pieters 2e vrouw Jantje Reijnders, Ynk Claas, dochter van het huis Kinnum nr 188. is hij eigenaar van dat huis geworden. En nu staan op deze plek 2 huizen.


FROUKJE Jans van de\van der LANDE

get. de vader