Terschellinger DNA

Notes


HILTJE Jans van de\van der LANDE

get. de vader, Tuentje Oenes(=#1793)


JAN RYNDERS GROENDIJK\GROENDYK

get. Grietje Nicolaas(=#6688) woonpl. West-Tersch.


MAAMKE PIETERS LAPKE\PIE

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Pieters(=#5860) woonpl. West-Tersch.


PIETER PIETERS LAPKE\PIE

2 SOUR S7


get. de vader, Aaij Jacobs jm. woonpl. West-Tersch.


MARTJE\MARTJEN FOLKERT\FOLKERTS\VOLKERT

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.


DOUWE Pietersz LAPKE\PIE

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Pieters(=#5860)


DOUWE Pietersz LAPKE\PIE

2 SOUR S7


get. de vader, Maartje Sijmons(=#1284)


TRIJNTJE Pieters LAPKE\PIE

2 SOUR S7


get. de vader, Neeltje Pieters(=#5860)


JAN SIEBES

Jan Siebes, schipper van 1744 tot 1770 kocht het huis Torenstraat 128 van de erven van Jacob Oepkes (#12184) in 1773. In 1776 overleed hij. In 1793 woonde daar Jan Siebes Westrik, vermoedelijk zijn kleinzoon? Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 127.


MARTEN PIETERS de VRIES

woonpl. Vlieland


ANTJE JANS

woonpl. West-Tersch. jd.


ANTJE Martens de VRIES

get. de gr.moeder Trijntje Jans(=#5062)


BEATRIX Martens de VRIES

get. de gr.moeder Trijntje Jans(=#5062)


CLAAS\KLAAS Martensz de VRIES

get. de gr.moeder Trijntje Jans(=#5062)


JAN SIPKESZ\Zipkesz CUPIDO

get. Dirk Jans Lieuwen(=#2134) . Hij woonde op Kinnum 8 (tegenw. nr). Na het overlijden van Baukje ging de boerderij over in handen van hun zoon Cornelis.En deze gaf het later weer door aan zijn dochter Lubke die met Jetse Boer getrouwd was. In 1900 en 1909 werd de boerderij grondig verbouwd. Zie verder bij Jetse Boer


SIPKE Jansz CUPIDO

get. de vader, Trijntje Sipkes Cupido(=#1180)


JAN SIPKESZ PIE

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


MAARTJE\MARTJE\M. JANS\JANSZ SWART\ZWART

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de moeder


SIPKE Jansz PIE

2 SOUR S7


get. de moeij Maaijke Sipkes(=#1668)


NEELTJE Jans PIE

get. de vader


MARTJEN Jans PIE

get. de vader


SIPKE Jansz PIE

get. de vader, de moeij Maijke Sipkes(=#1668)


JAN TJEBBES SWART

2 SOUR S247


wedn. woonpl. West-Tersch. Was in 1773 kapitein van "de Bernardus Daniel", in 1772 en 1775 kapitein van "de Vlugge Tijt"


AALTJE NICOLAAS\NIKOLAAS SCHENKIUS

2 SOUR S247


woonpl. West-Tersch. get. de vader