Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JANSEN

get. de vader, Trijntje Andries Bloem(=#1358) In de huw.acte wordt hij noch Teekes,noch Bloem genoemd.


MAAMKE Pieters PRONKER

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Alberts(=#201)


CORNELIS Tjaardsz BOER

get. Tijs Jelmers(=#7338), Trijntje Tijs(=#7342)
Cornelis woonde op de boerdrij Landerum 42 en zijn zoon Tjaard Cornelisz die geboren werd in 1822, volgde hem daar later op


TRIJNTJE Jans BLOEM

get. de vader, Trijntje Andries Bloem(=#1358)
Ze leefde in diepe armoede aan het Oosteinde van Landerum aan de westkant van de weg die naar de dijk loopt. Bij de dijkdoorbraak tijdens de zware stormramp van 1825 werd haar huisje verwoest. Vermoedelijk was ze toen al weduwe.


TEEKE Jans BLOEM

get. de vader, Trijntje Andries Bloem(=#1358)


NEEKE Pieters BOS

get. de vader. Reijnse Cornelis Bos(=#1232)


JAN TEUNIS\TEUNISZ REUS

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Marij Jans


TETJE\TETTJE JANS WIJNGAARD\WIJNGAART

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Jansz REUS

get. de gr.moeder Pietje Cornelis Top


JAN Jansz REUS

2 SOUR S7


get. Pietje Cornelis Top


CORNELIS* Jansz REUS

2 SOUR S7


get. Pietje Cornelis Top
Zou dezelfde Cornelis kunnen zijn als CORNELIS* JANS REUS/RUS


MAAMKE Jans REUS

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Pietje Cornelis Top


JAN Jansz REUS

2 SOUR S7


get. Trijntje Jans Wijngaard


JAN THIJS\THIJSEN\TIJS\TIJSEN\TYS VISSER

2 SOUR S242


woonpl. West-Tersch.


ELISABETH\L. HARMENS MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S243


L. = LIESBET/LIJSBETH/LYSBETH woonpl. West-Tersch. get. de meu Trijntje Alberts


TIJS JANS VISSER

2 SOUR S245


get. de vader, de gr.moeder Martje Jans Bien


TRIJNTJE JANS VISSER

2 SOUR S52


get. de vader, de gr.moeder Martje Jans