Terschellinger DNA

Notes


TEUNIS LOUWS HAKVOORT

2 SOUR S245


MAAMKE JANS VISSER

2 SOUR S245


get. de gr.moeder Martje Jans Bien


NEEKE Jans

get. de vader


NEEKE Jans

get. Jan Jongeboer(=#4489), Reijnsjen Jetses(=#4494)


TIJS Jansz

get. de vader


PIETER Jansz

get. Jan Jongeboer(=#4489), Reijnsjen Jetses(=#4494)


JAN TIJSZ BAKKER

get. Barber Willems(vr. van Tjalling Zybes)


TIJS Jansz BAKKER

get. de vader, Trijntje Willems


PIETER JANS BAKKER

get. de vader, Maarij Jans(=#4074)?


TIJS Jansz BAKKER

get. de vader, Trijntje Willems


MARIJ Pieters BOS

get. de vader, Liesbet Jans Koen(=#1982)


DOUWE Jansz BAKKER

get. de vader, Neeltje Tijs(=#4886)


AALTJEN Willems KOOIJMAN

get. de vader, Neeke Imkes(=#3654)


TIJS Jansz PALS

get. Tijs Paulus


DIEUWERTJE Klaas de JONG

get. Jilles Siebrands(=#5326), Trijn Jans Wester(=#4744)


RINSKE Jans PALS

get. Arien Pietersz(=#657)


ARIEN Jansz PALS

get. Arien Pietersz(=#657), Rinske(=#661)


TRIJNTJE Klaas KUIJPER

get. Douwe Isbrandsz(=#2470), Dirkje Sipkes(=#2471)


LEENDERT Jansz PALS

get. Arjen Pietersz(=#657), Antje Leenderts(=#3591)