Terschellinger DNA

Notes


JAN TJALFS REUS

2 SOUR S201


hervormd


ANTJE JACOBS

hervormd (innocent)


JACOB Jansz REUS

get. de gr.moeder Marij Jans


GRIETJE Jans REUS

get. de gr.moeder Marij Jans


TJALF TEUNIS\TEUNISZ REUS

2 SOUR S320


Hij kocht huis no 27 op de Schenneburen in 1701 van Jacob Ulkes en de erven van Bauke Gauwes


MARIJ JANS

2 SOUR S321


MARTEN TJALFS REUS

2 SOUR S201


JAN TJEBBES SWART

2 SOUR S247


wedn. woonpl. West-Tersch. Was in 1773 kapitein van "de Bernardus Daniel", in 1772 en 1775 kapitein van "de Vlugge Tijt"


ANTJE PIETERS KRAB

2 SOUR S248


JETZE SYMONS\SYMONSZ TROMP

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE\TRYNTJE JANS SWART

woonpl. West-Tersch.


JAN TJEBBES SWART

2 SOUR S237


woonpl. West-Tersch./Kaart Zijn geboorte in Amsterdam is na de dood van Neeltje Gerrits Bakker in Juni 1789. Kende zijn vader toen Grietje Sjoerds toen al, waar hij in 1793 pas mee trouwde???
Hij was landbouwer op West ,staat in een notarisacte van 06-07-1825. Maar op West waren geen landbouwgronden. Zullen wel elders gelegen hebben.


NEELTJE\NEEKE KLAAS de JONG

2 SOUR S237


get. Jilles Siebrands(=#5326) woonpl. Oosterend