Terschellinger DNA

Notes


TJAARD ALDERTS WORTEL

Ze woonden op Hee. nr 194, nu no 1. In 1950 stond dat huis geregistreerd als Stortum en als Hee no 3. En toen woonden daar David Klaasz Smit en Anna Trijntje Naber, samen met vader Klaas David Smit.


HILTIE\HILTJE Pieters BAKKER

get. de vader, Jantien Leenderts(=#5770)
Acte van voogdij over Hiltje, maart 1766. zie RAL, inv. nr.6988.


CORNELIS Jacobsz SCHAAP

get. Neeke Andries, Hij was landbouwer en woonde in Midsland op de Westerburen no 8


JACOMIJNTJE jansz KUIJPER

get. Martjen Cornelis(=#1483)


ALEF\ALOF HENDRIKSZ

2 SOUR S31


Hij woonde in Hoorn.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE ARJANS\ARJENS TROMP

2 SOUR S31


DOUWE RUURDTS SWART

get. Marij Oenes


MARIJ ALOFS

get. de vader, Jantie Arjans na huw. wonende te Formerum


RUURD douwesz

get. Maarij Koenis


JAN douwesz

get. Marij Cunnes


CLAAS\KLAAS WILLEMS\W. van der MEIJ

2 SOUR S31


get. Trijntje Douwes W. = WILLEMSZ woonpl. Formerum


NEEKE\NEELIE\NEELTJE\NEELTJEN ALEFS\A.

2 SOUR S31


get. de vader, Jantjen Arjans (hsv Douwe Cornelis Bakker) A. = ALOFS woonpl. Formerum


WILLEM Claasz\Klaasz

get. Leendert Willems, Trijntje Wietses


GERTJE Claas\Klaas

get. de vader


AAFKE CORNELIS

2 SOUR S32