Terschellinger DNA

Notes


TJEBBE WIGGELES\WIGLES SWART

2 SOUR S323


wedn. Was in 1772 kajuitsjongen a/b van "de Vlugge Tijt"
In 1808 kocht hij het meest westelijke huis op Kaard. Zie J.v.Dieren in Sml mrt 2003, blz 21
Begraven op Stryper kerkhof. oorspronkelijk op regel 1, grafnr 16.
Tjebbe voor 3/4 en Gerrid Hakvoort voor 1/4 eigenaar verkochten in 1807 een aakschip voor 700 gld. aan Jacob Wijngaard.


GRIETJE SJOERDS

2 SOUR S313


get. Neeke Teens(=#1726) woonpl. West-Tersch.


JOHANNES OENES\OENESZ van KAMMEN

woonpl. Leeuwarden


AALTJE\ALIDA JANS WULP

2 SOUR S7


get. Trijntje Reltjes woonpl. West-Tersch.


JAN Johannesz van KAMMEN

get. de vader


OENE Johannesz van KAMMEN

get. de vader


CATHARINA WOPINA Johannes van KAMMEN

get. de vader


TJALLINGIUS Pietersz BRANDENBURG

2 SOUR S46


get. de vader woonpl. West-tersch.
Op 29-08-1805 wordt zijn vrouw Baukje Wulp weduwe genoemd


BAUKJE \ BAUKJEN Jans WULP

2 SOUR S7


get. Japke Ewerts


JAN Tjallingiusz BRANDENBURG

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


JAN Tjallingiusz BRANDENBURG

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


TJALLINGIUS Tjallingiusz BRANDENBURG

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


BAUKJE \ BAUKJEN Jans WULP

2 SOUR S7


get. Japke Ewerts


WIGLE TJEBBES SWART

2 SOUR S379


Woonde in de Torenstraat nr 9. (oude telling). Zie Sml. nr 1, 1998, blz. 10. De vorige eigenaar Jacob Tjebbes
is geen familie!


TRIJNTJE JANS

2 SOUR S380


WILLEM Jansz KUYPER \ KUIJPER

get. de vader, de stief(gr.moeder) Neeltje Jacobs(=#4629) bron overl. datum: S.m.l. nr.3, sept.1999, blz.166.


WILLEM Jansz KUYPER \ KUIJPER

get. de vader, de stief(gr.moeder) Neeltje Jacobs(=#4629) bron overl. datum: S.m.l. nr.3, sept.1999, blz.166.


MARTJE LOUWS HAKVOORT

Bron geb.-en overl.data: S.m.l.nr.3, sept. 1999, blz.165.


YSBRAND JANSZ

get. de gr.vader Cornelis Groen(=#319) woonpl. West-Tersch.