Terschellinger DNA

Notes


JARIG NICOLAAS BORST

wedn. woonpl. West-Tersch.


RIENKJE\RINK IESBRANDS\YSBRANDSZ

woonpl. Vlieland


MARGARETHA ELISABETH Jaques DOZY

get. Albertje Jacobs Vetschoen


JELIS\JELLIS JACOBS\JAPICKS\JAPICX STADA

2 SOUR S253


afkomstig uit Makkum .Hij woonde in 1679 in de Torenstraat hoek Raadhuisstraat Zuidzijde
In een Coop-en Transportbrief van 15-02-1683 staat (nadat Jelis is overleden) "aan de kinderen van Jelis Jacobs Stada en
Trijntje Cornelis" . Dat was dus zijn laatste vrouw.


AALTJE ARJENS

afkomstig uit West-Tersch.


JELIS\JELLIS JACOBS\JAPICKS\JAPICX STADA

2 SOUR S253


afkomstig uit Makkum .Hij woonde in 1679 in de Torenstraat hoek Raadhuisstraat Zuidzijde
In een Coop-en Transportbrief van 15-02-1683 staat (nadat Jelis is overleden) "aan de kinderen van Jelis Jacobs Stada en
Trijntje Cornelis" . Dat was dus zijn laatste vrouw.


MARTJE SIJBES

2 SOUR S255


JELIS\JELLIS JACOBS\JAPICKS\JAPICX STADA

2 SOUR S253


afkomstig uit Makkum .Hij woonde in 1679 in de Torenstraat hoek Raadhuisstraat Zuidzijde
In een Coop-en Transportbrief van 15-02-1683 staat (nadat Jelis is overleden) "aan de kinderen van Jelis Jacobs Stada en
Trijntje Cornelis" . Dat was dus zijn laatste vrouw.


HISKE PIETERS

afkomstig uit Stattum


NEELTJE SIJBRANDS de GRAAF

2 SOUR S7


get. Dieuwer Haantjes(=#4227)


DIEMER DIRKS SMID

woonpl. Vlieland