Terschellinger DNA

Notes


JELLE REINDERS

Het huw. gesloten in Harlingen, werd enkele weken later ingeschreven in Midsland.


ANTIE\ANTJE GERRITS

Is dit haar 2e huw.? zie ook #1241.


PHILIPPUS Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Klaas


JELLE JILLES STADA

get. de vader, Froutje Jelles(=#2180)


JAN Jillesz STADA

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Klaas Fokkes(=#3973)
Stuurman op "de Jonge Frederik": Kort na uitvaren van Riga naar Amsterdam in oct.1828, vermoedelijk overzeild en nooit meer
iets over gehoord. Acte opgemaakt 12-09-1837, no 40/755


ANTJE Teunis\Theunis de VRIES

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Antje Teunis(=#2368)


PIETER DIRKS BOS

2 SOUR S140


TRIJNTJE\TRYNTJE WILLEMS REE

2 SOUR S260


woonpl. West-Tersch. get. de grootmoeder