Terschellinger DNA

Notes


LIJKELE WAGENAAR

Van zijn bestaan weten we toen zijn zuster in Harlingen in ondertrouw ging met Paulus Biman (# 6052): "de bruid wordt gcompareerd door haan broer Nicolaas Wagenaar" De namen Lijkele, Nicele en Nicolaas worden in verscheidene actes door elkaar gebruikt.


AALTJE Johannes BRANDENBURG

get. Klaas Schaap(=#890)


PIETER Johannesz BRANDENBURG

get. de vader, Maria Catarina Domna(=#3482)


JOHANNES DEKEN\DEKENS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


JANTJE JOHANNES\JOHS ELLERIJ\ELLERY

2 SOUR S7


JVR. woonpl. Midsland


ELISABETH Johannes DEKEN\DEKENS

2 SOUR S7


E. = ELIZABETH get. de vader


JOHANNES Johannesz DEKEN\DEKENS

2 SOUR S7


get. de vader


JOHANNES STAM

woonpl. West-Tersch.


ANTJE MATTHIAS SCHULTZ

woonpl. West-Tersch. De naam van haar vader wordt een keer genoemd bij de koop van een huis. Hij is dan chirurgijn.


JOHANNES STAM

woonpl. West-Tersch.


ANTJE Pieters SCHULTS\SCHULTSZ

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Aaltje Siebes(=#1335)


TETTJE Johannes (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader